Kennisbank zoeker
Hoe werkt deze kennisbank

Wijze van besmetting

Type document/artikel

Leververvetting (NAFLD) en NASH

Vorige pagina Print

Bij leververvetting (NAFLD - non alcoholic fatty liver disease) worden vetten in de lever opgeslagen (steatose) zonder dat er sprake is van overmatig alcohol gebruik en waarbij > 5% van de hepatocyten zijn aangedaan.

Prevalentie 
Leververvetting (NAFLD) is de meest voorkomende leveraandoening in de westerse landen. De prevalentie wordt geschat op 20%. De DELTA studie toont aan dat steatose ontstaat bij 44% van patiënten met NAFLD en 37% ontwikkelde fibrose, inclusief 22% met fibrose stadium 3 7.

Bij 20-30% van mensen met leververvetting (NAFLD) veroorzaakt de langdurige aanwezigheid van vetten een ontsteking in de lever met beschadiging van de levercel (ballooning) en al of niet optreden van fibrosering. Er is dan sprake van non-alcoholic steatohepatitis  (NASH).

Bij 10-30% van de mensen met NASH ontstaat cirrose. Ook leverkanker (HCC) kan ontstaan als gevolg van NAFLD/NASH 6.

In 2015 heeft de helft (50,3%) van de Nederlanders van 20 jaar en ouder overgewicht en 13,7% van de Nederlanders heeft obesitas9Van de kinderen tussen de 4 en 20 jaar oud heeft 12% in 2015 overgewicht, waarvan 3% obesitas 10. Hagström e.a hebben aangetoond dat jongeren met overgewicht meer risico hebben op ernstige leverafwijkingen op volwassen leeftijd.

Risicofactoren 
Leververvetting (NAFLD) komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen en wordt beschouwd als de levercomponent van het metabool syndroom. Risicofactoren voor het metabool syndroom zijn:

 • overgewicht,
 • insuline resistentie, geassocieerd met diabetes,
 • hypertensie,
 • laag HDL cholesterol en hoog triglyceridengehalte.

Ziektebeeld 
Meestal hebben mensen met leververvetting (NAFLD) geen klachten. Soms is er sprake van moeheid, malaise of vage buikklachten. Klachten zoals moeheid, gewichtsverlies en spierzwakte zijn er wel bij NASH, als ernstige fibrose of cirrose zich heeft ontwikkeld.

Onderzoek 
Door middel van echo-onderzoek kan vetopslag in de lever vastgesteld worden. Voor het onderscheid NAFLD en NASH zal een leverbiopsie gedaan moeten worden. 

Omdat  insulineresistentie vaak voorkomt bij NASH zal ook nuchter glucose en het lipidenspectrum (totaal cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceriden) moeten worden bepaald.

Behandeling 
Er is (nog) geen specifieke behandeling voor leververvetting (NAFLD) en NASH. Geadviseerd wordt:

 • afvallen,
 • diabetes controle,
 • verlaging verhoogd cholesterol,
 • voldoende beweging 8 .

 

Referenties

 1. EASL–EASD–EASO Clinical Practice Guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease.  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2015.11.004

 2. NHG standard: virushepatitis en andere leveraandoeningen    - https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/virushepatitis-en-andere-leveraandoeninge

 3. AASLD guideline NAFLD en NASH: http://www.aasld.org/sites/default/files/guideline_documents/NonalcoholicFattyLiverDisease2012.pdf
 4. Liu H, Lu HY. Nonalcoholic fatty liver disease and cardiovascular disease. World J Gastroenterol.2014;20:8407–8415.
 5. Dyson JK, Anstee QM, McPherson S. Non-alcoholic fatty liver disease: a practical approach to treatment. Frontline Gastroenterol. 2014 Oct;5(4):277-286. Epub 2014 Jan 22.
 6. Michelotti GA, Machado MV, Diehl AM. NAFLD, NASH and liver cancer. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2013;10:656-665.
 7. McPherson S et al, Evidence of NAFLD progression from steatosis to fibrosing-steatohepatitis using paired biopsies: Implications for prognosis and clinical management. Journal of Hepatology, May 2015 Volume 62, Issue 5, Pages 1148–1155.
 8. Loomba R, et al., Exercise and improvement of NAFLD: Practical recommendations. J of Hepatol July 2015 Volume 63, Issue 1, Page 10-12. 
 9. Volksgezondheidenzorg.info/overgewicht,CBS en RIVM, 2015.
 10. Hagström, H., Stål, P., Hultcrantz, R., Hemmingsson, T., and Andreasson, A. Overweight in late adolescence predicts development of severe liver disease later in life after 39 years of follow-up. J Hepatol. 2016; 65: 363–368.

Lees ook:
Leververvetting (NAFLD) en Hepatitis C,
Het effect van koffie op de lever,
Bouw en werking van de lever.

 

Deze pagina is bijgewerkt op 28-10-2016.