Kennisbank zoeker
Hoe werkt deze kennisbank

Instellingen/organisaties

Zoekresultaten

Vorige pagina Print

Er zijn 17 artikelen in de kennisbank gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door het combineren van meerdere trefwoorden

Hepatitis A risico voor reizigers

Hepatitis A kan men overal oplopen, maar met name reizigers die naar ‘verre landen’ reizen lopen risico. Overal waar de hygiëne en sanitaire voorzieningen te wensen overlaten bestaat een risico op hepatitis A infectie. Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering staat per land aangegeven of hepatitis A vaccinatie wordt aangeraden. Volwassenen lopen de besmetting meestal op via kinderen of tijdens een reis naar landen waar hepatitis A veel voorkomt: landen in het Middellandse Zeegebied, Oost Europa en andere landen met minder goede sanitaire voorzieningen en minder goede hygiënische omstandigheden. De kans op besmetting is in deze landen veel groter dan in Nederland. In deze landen wordt afgeraden om rauwe groenten, ongeschild fruit, salades en schelpdieren te nuttigen. Dit kan een bron van besmetting zijn omdat deze gewassen kunnen zijn in water waarin het hepatitis A virus zit.

Lees verder

Hepatitis B preventie

Hepatitis B preventie is mogelijk door bloed-bloedcontact met anderen te vermijden en door veilig te vrijen (met condoom). Daarnaast bestaat er een goed en veilig vaccin om besmetting te voorkómen.Vermijdt gemeenschappelijk gebruik van tandenborstels, nagelscharen, nagelvijlen etc.;Tandenborstels niet samen in een beker plaatsen; Dek wondjes goed af met een waterafstotende pleister;Draag wegwerphandschoenen bij de verzorging van bloederige ongelukjes en bloedneuzen;Ruim gemorst bloed meteen op: maak het oppervlak eerst huishoudelijk schoon met een sopje en desinfecteer daarna de plek met een chlooroplossing (voor grote oppervlakken en sanitair) of alcohol 70% (voor kleine oppervlakken als speelgoed), gebruik hierbij wegwerp handschoenen1;Wanneer bloed op de huid komt, wassen met warm water en zeep;Eetgerei afwassen volgens normale procedure met ruim water;Was kleding en linnengoed met bloedvlekken bij voorkeur op 60 ºC in de wasmachine op een volledig wasprogramma.

Lees verder

Hepatitis C vaccinatie

Er is nog geen vaccin dat beschermt tegen een besmetting met hepatitis C. Het voorkómen van bloed-bloed contact blijft voorlopig de enige preventie.

Lees verder

Co-infectie HIV/HCV

Co-infectie HIV/HCV is een nieuwe uitdaging op het vlak van zorg en preventie. Al langere tijd werd deze dubbelinfectie gezien onder intraveneus druggebruikers door overdracht via besmette naalden. Terwijl seksuele overdracht van hepatitis C als weinig voorkomend wordt omschreven, verspreidt hepatitis C zich sinds enkele jaren in snel tempo onder mannen die seks hebben met mannen met hiv.

Lees verder

Hepatitis C campagne

Op 8 september 2009 is de landelijke voorlichtingscampagne over hepatitis C van start gegaan en duurde tot januari 2010. De campagne had als doel om zowel bij het algemeen publiek als bij specifieke risicogroepen het kennisniveau te verhogen en het zoeken naar informatie n testgedrag te stimuleren.De inhoudelijke campagneboodschap luidt:'Hepatitis C is een ernstige leverziekte. Inenting is niet mogelijk. Behandeling wel. Daarom is het belangrijk dat u weet of u ook besmet bent'.

Lees verder

PEG-interferon alfa-2a waarschuwingen

Peginterferon-α-2a (Pegasys) is niet onderzocht bij patiënten met gedecompenseerde cirrose. Er is geen ervaring bij patiënten jonger dan 18 jaar.Voorzichtigheid is geboden bij chronisch obstructieve longaandoeningen en/of diabetes mellitus, ketoacidose, stollingsstoornissen, ernstige myelosuppressie en bij reeds bestaande psoriasis.In zeldzame gevallen kan zich een schildklierafwijking ontwikkelen. Vóór behandeling de TSH-spiegels controleren en behandeling pas starten indien deze spiegels binnen de normale grenzen liggen. Vóór de behandeling dienen standaard bloedbeeld, elektrolyten, leverenzymen, eiwitspectrum, serumbilirubine en creatinine te worden bepaald en op gezette tijden herhaald.Bij optreden van acute overgevoeligheidsreacties of ernstige effecten op het centrale zenuwstelsel (depressie, zelfmoordgedachten of -pogingen) de behandeling staken.Bij een reeds bestaande psychiatrische aandoening (ernstige depressie) of een voorgeschiedenis ervan de behandeling met peginterferon-α alleen starten als de behandeling van de psychiatrische verzekerd is en vervolgens deze patiënten nauwgezet controleren. Wanneer symptomen aanhouden of verergeren de behandeling met peginterferon-α staken. Patiënten met een voorgeschiedenis van hartfalen, myocardinfarct en/of voorgaande of bestaande ritmestoornissen vereisen een nauwgezette controle. Bij hartaandoeningen dient routinematig een ecg te worden gemaakt.Vruchtbare vrouwen dienen tijdens de behandeling doeltreffende anti

Lees verder

Waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik van ribavirine

Voor starten van de behandeling met ribavirine standaard hematologische testen en routine bloedonderzoek (telling totaal aantal bloedcellen en leukocytaire formule, bloedplaatjes, elektrolyten, serumcreatinine, leverfunctietesten, urinezuur) uitvoeren. Deze bepalingen ten minste herhalen na twee en vier weken behandeling.

Lees verder

Preventie en vaccinatie bij zakelijke reizigers en expatriates

Het aantal werknemers in Nederland dat jaarlijks op zakenreis gaat bedraagt ongeveer een miljoen, terwijl het aantal zakenreizen dat jaarlijks door Nederlanders wordt gemaakt rond de vijf miljoen schommelt. Hoewel de economische crisis nu leidt tot een forse daling van het aantal zakelijke reizen, blijft het een grote en vanuit gezondheidsoogpunt belangrijke markt. Powerpointpresentatie van de workshop gegeven door Drs. S. Felix, arts Airport Medical Services / KLM ter gelegenheid van de 6e Landelijke Hepatitisweek januari 2010

Lees verder

Het verminderen van prikaccidenten door inzet van veiligheidssystemen

Hoewel duurder in aanschaf dan de conventionele systemen leidt het gebruik van veilige systemen tot een afname van de kosten van prikaccidenten. Daarnaast zijn er niet-kostengebonden voordelen aan het gebruik van veiligheidssystemen.

Lees verder

Landelijke Richtlijn Prikaccidenten

Hepatitis B en C kunnen door prikaccidenten overgedragen worden. De Landelijke Richtlijn Prikaccidenten geeft aan welke maatregelen er genomen dienen te worden, wanneer een medewerker tijdens zijn/haar werkzaamheden wordt geconfronteerd met accidenteel bloedcontact. Deze leidraad is bedoeld voor alle beleidsmakers en –uitvoerders van het prikaccidentenbeleid.

Lees verder
Vorige pagina