Kennisbank zoeker
Hoe werkt deze kennisbank

Wijze van besmetting

Type document/artikel

Zoekresultaten

Vorige pagina Print

Er zijn 4 artikelen in de kennisbank gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door het combineren van meerdere trefwoorden

Bouw en werking van de lever

De lever is een groot en belangrijk orgaan. Bij een volwassene is de lever zo groot als een voetbal en weegt ongeveer 1500 gram. De lever ligt rechtsboven in de buik achter de ribben.

Lees verder

Gevolgen van hepatitis: een niet goed functionerende lever

Het woord hepatitis komt van hepar, het Griekse woord voor lever. Het achtervoegsel itis betekent ontsteking. Hepatitis is dus een ontsteking van de lever.Er zijn verschillende leverziekten. De lever kan ziek worden door aangeboren afwijkingen, stofwisselingsziekten, virussen, bacteriën, medicijnen, alcohol, auto-immuunziekten, verwondingen of tumoren. Ontstekingen in de lever ontstaan bij infecties, maar ook bij auto-immuunziekten die de lever aantasten.Als de lever niet goed functioneert, treden er bij de stofwisseling storingen op. Eén van de meest bekende verschijnselen is geelzucht. Hierbij treedt een kleurverandering van de huid, ogen, ontlasting en urine op omdat bilirubine niet meer via de gal kan worden afgevoerd naar de darm. Andere verschijnselen die kunnen optreden als de lever niet goed werkt zijn ascites en oesofagus varices.

Lees verder

Leververvetting (NAFLD) en NASH

Bij leververvetting (NAFLD - non alcoholic fatty liver disease) worden vetten in de lever opgeslagen (steatose) zonder dat er sprake is van overmatig alcohol gebruik en waarbij > 5% van de hepatocyten zijn aangedaan. Bij 20-30% van mensen met leververvetting (NAFLD) veroorzaakt de langdurige aanwezigheid van vetten een ontsteking in de lever met beschadiging van de levercel (ballooning) en al of niet optreden van fibrosering. Er is dan sprake van non-alcoholic steatohepatitis (NASH). Bij 10-30% van de mensen met NASH ontstaat cirrose. Ook leverkanker (HCC) kan ontstaan als gevolg van NAFLD/NASH. Leververvetting (NAFLD) is de meest voorkomende leveraandoening in de westerse landen. De prevalentie wordt geschat op 20%. De DELTA studie toont aan dat steatose ontstaat bij 44% van patiënten met NAFLD en 37% ontwikkelde fibrose, inclusief 22% met fibrose stadium 3. In 2012 heeft bijna de helft (48,3%)van de Nederlanders van 19 jaar en ouder overgewicht en 12,7% van de Nederlanders heeft obesitas. Van de kinderen tussen de 4 en 20 jaar oud heeft 11-12% in 2013 overgewicht, waarvan 2-3% obesitas. NAFLD - leververvetting - komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen. Risicofactoren zijn: overgewicht, insuline resistentie, geassocieerd met diabetes, hypertensie, hyperlipidemie.

Lees verder

Het effect van koffie op de lever

Het drinken van koffie heeft een gunstig effect op de lever. Verschillende studies tonen een gunstig effect van het drinken van koffie op o.a. het ontstaan van levercirrose en het onstaan van hepatocellulair carcinoom. Dit geldt voor NASH, alcoholische leverziekte en hepatitis C, maar is in mindere mate aangetoond voor hepatitis B.

Lees verder