Subsidieregeling vaccinatie zorg (Hepatitis)

Vorige pagina Print

11-02-2017   De Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg (hepatitis B) bekostigt de vaccinatie tegen Hepatitis B van stagiaires in de zorg. 

De subsidie is voor onderwijsinstellingen in het mbo en hbo. Onderwijsinstellingen die van de regeling gebruikmaken, ontvangen voor het volgend studiejaar automatisch een aanvraagformulier in het voorjaar van 2017. 

De subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg is in juli 2008 gestart en in 2011 geëvalueerd. Na de positieve evaluatie heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten de regeling voort te zetten.

De regeling is in 2016 weer geëvalueerd. Deze evaluatie is nog niet naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit is uitgesteld, omdat de Minister van VWS nog wacht op de evaluatie van de registratiecommissies. Planning is dat de evaluatie samen met de kabinetsreactie in het voorjaar naar de kamer wordt gestuurd. Dan beslist de minister ook of er een soortgelijke regeling moet komen voor in de toekomst,  de Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg is vanaf juli 2017 namelijk niet meer geldig.

Bron: VWS.

Meer nieuws
Meest bezocht
Hepatitis symptomen
Hepatitis E symptomen / ziekteverschijnselen
Hepatitis B
Hepatitis B serologie
Hepatitis C behandeling
Hepatitis A
Meer informatie
Over deze website
Agenda
Links
Stel een vraag
Nieuwsbrief
Volg ons op Twitter
Aanmelden nieuwsbrief