Nationaal Beleidsplan Chronische Hepatitis

Vorige pagina Print

11-02-2017  Minister Schippers heeft de Tweede Kamer op 7 februari geïnformeerd over het Nationaal Beleidsplan Chronische Hepatitis. 

Nederland doet van oudsher veel aan de bestrijding van chronische hepatitis, zoals speciale risicogroep benadering en een (Rijks-)vaccinatieprogramma voor de preventie van hepatitis B. Toch sterven in Nederland naar schatting 500 mensen jaarlijks aan de gevolgen van chronische hepatitis B of chronische hepatitis C. Nu de behandelmogelijkheden de laatste jaren enorm zijn toegenomen door het op de markt komen van nieuwe geneesmiddelen is meer inzet nodig om de ziektelast en het sterftecijfer te verminderen. 

Op basis van financiële arrangementen met de leveranciers heeft de minister de geneesmiddelen tegen verlaagde kosten kunnen opnemen in het basispakket. Hierdoor is Nederland uniek, alle geneesmiddelcombinaties voor alle genotypen zijn beschikbaar én worden vergoed, inclusief de preventieve behandeling bij hiv-positieve mannen die seks hebben met mannen (MSM).

Daarnaast heeft de minister de Gezondheidsraad om advies gevraagd of screenen op chronische hepatitis opportuun is en is gelijktijdig aan het RIVM gevraagd de beroepsgroepen te faciliteren om gezamenlijk tot planvorming in het veld te komen. 

In lijn met het advies van de Gezondheidsraad zetten de beroepsgroepen vooral in op bewustwording en ‘case finding’ voor tijdige identificatie en juiste behandeling binnen de reguliere zorg en heeft het RIVM een handreiking voor opsporing van eerder gediagnosticeerden opgesteld. 

De professionals betrokken bij de hepatitiszorg hebben afspraken gemaakt in het nationale actieplan hepatitis, inclusief afspraken over het inrichten van één landelijk registratie en monitoringsysteem bij de Stichting HIV-monitoring. In het plan en de registratie vinden de curatieve en preventieve zorg aansluiting op elkaar. 

Het actieplan van de beroepsgroepen maakt integraal onderdeel uit van het Nationale Beleidsplan Chronische Hepatitis. Via het RIVM zullen de beroepsgroepen ook de komende jaren gefaciliteerd worden om hun gezamenlijke acties te delen en te ontwikkelen. 

De diensten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zorgen ervoor dat de groepen asielzoekers alsook gedetineerden vergelijkbare zorg krijgen als in het reguliere zorgsysteem. 

Hiermee is in Nederland met alle betrokken partijen gezamenlijk een allesomvattende aanpak chronische hepatitis neergezet van preventie tot curatie. 

Bron: VWS.

Meer nieuws
Meest bezocht
Hepatitis symptomen
Hepatitis E symptomen / ziekteverschijnselen
Hepatitis B
Hepatitis B serologie
Hepatitis C behandeling
Hepatitis A
Meer informatie
Over deze website
Agenda
Links
Stel een vraag
Nieuwsbrief
Volg ons op Twitter
Aanmelden nieuwsbrief