Verlenging subsidieregeling hepatitis B vaccinatie stageplaatsen zorg

Vorige pagina Print

04-04-2017  De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft bekend gemaakt dat de subsidieregeling voor studenten tegen hepatitis B voortgezet wordt tot 1 juli 2022. Deze regeling voorziet in een tegemoetkoming van de hepatitis B vaccinatie van studenten die een zorgopleiding volgen waarbij ze tijdens hun stage (en in hun latere werk) blootgesteld kunnen worden aan o.a. hepatitis B.

Het advies voor verlenging van de regeling tot 1 juli 2022 volgt op een evaluatie van Ecorys. Uit de evaluatie komt dat de subsidieregeling effectief is en vrijwel alle studenten in het eerste jaar gevaccineerd worden waardoor uitval of uitstel van stage en risico’s voor de student voorkomen worden en de patiëntveiligheid verbeterd wordt. Voorts worden maatschappelijke kosten door b.v. vertraging in de studie door moeilijk vinden van vaccinatieplaatsen en uitval van studenten door besmetting voorkomen.

Het advies om een centraal register van gevaccineerden op te zetten wordt niet overgenomen. De reden is dat dit zal leiden tot extra administratieve belasting. Studenten dienen dus zelf hun vaccinatiegegevens goed te bewaren.

Bron: VWS

In de Staatscourant van 2 maart 2017 staan de opleidingen genoemd waarvoor de Subsidieregeling geldt .

Meer nieuws
Meest bezocht
Hepatitis symptomen
Hepatitis E symptomen / ziekteverschijnselen
Hepatitis B
Hepatitis B serologie
Hepatitis C behandeling
Hepatitis A
Meer informatie
Over deze website
Agenda
Links
Stel een vraag
Nieuwsbrief
Volg ons op Twitter
Aanmelden nieuwsbrief