Hepatitis B vaccinatie voor psychiatrische patienten met automutilatie

Vorige pagina Print

22-06-2017  De GGD heeft het advies gegeven om voor patiënten met automutilatieproblematiek die in een gesloten instelling voor jeugdpsychiatrie verblijven preventieve vaccinatie te organiseren conform het Besluit en de Regeling zorgverzekering Risicogroepen. Alhoewel de GGD advies geeft, is de instelling zelf verantwoordelijk voor het al dan niet opvolgen ervan.

In het Besluit en de Regeling zorgverzekering Risicogroepen staat omschreven wie in aanmerking komt voor een hepatitis B-vaccinatie waarvan de kosten ten laste komen van de Zorgverzekeringswet. Dit zijn onder meer mensen die op een dagopvang verblijven, in een tehuis, op een school voor verstandelijk gehandicapten of op een sociale werkplaats, en volgens de GGD een verhoogde kans op besmetting hebben. Dit geldt niet voor de medewerkers op deze locaties, die vallen onder het Arbobesluit.

Bron: Infectieziekten Bulletin 2017, Jaargang 28, Nummer 6

Meer nieuws
Meest bezocht
Hepatitis symptomen
Hepatitis E symptomen / ziekteverschijnselen
Hepatitis B
Hepatitis B serologie
Hepatitis C behandeling
Hepatitis A
Meer informatie
Over deze website
Agenda
Links
Stel een vraag
Nieuwsbrief
Volg ons op Twitter
Aanmelden nieuwsbrief