Zoekresultaten

Vorige pagina Print

Er zijn 24 artikelen in de kennisbank gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door het combineren van meerdere trefwoorden

Versnipperde infrastructuur voor afhandeling van prikaccidenten in Nederland

Hepatitis B en C zijn bloedoverdraagbare infecties die onder meer door prikaccidenten overgedragen kunnen worden. Om te onderzoeken of slachtoffers van prikaccidenten toegang hebben tot behandeling zijn enquetes verstuurd naar ziekenhuizen en GGDen. De resultaten van deze enquete zijn gepubliceerd door Paul van Wijk in het Nederlands Tijschrift voor Geneeskunde in 2008.

Lees verder

Verwijzing van chronische hepatitis B-patiënten: het maken van een eenvoudige richtlijn

Hepatitis B patiënten dienen in veel gevallen verwezen worden naar een specialist in een hepatitisbehandelcentrum voor een evaluatie. In een project van het NHC tesamen met de GGD Rotterdam Rijnmond en het Erasmus Medisch Centrum is een richtlijn ontworpen voor de verwijzing van patiënten met chronische hepatitis B. Deze verwijsrichtlijn is geëvalueerd in een prospectieve cohort-studie. De resultaten hiervan zijn gepubliceerd in de J of Hepatology in 2004 en deze publicatie kunt u hier downloaden.

Lees verder

Child-pugh classificatie

De child-pugh classificatie wordt gebruikt om de prognose van chronische leverziekten in te schatten. Afhankelijk van scores voor de waarden van bilirubine, albumine, protrombinetijd en het al of niet aanwezig zijn van ascites en hepatische encefalopathie wordt onderscheid gemaakt in: klasse A, B of C.

Lees verder

Overzicht virale hepatitis

Een infectie met een hepatitisvirus kan de oorzaak zijn van een acute of chronische hepatitis. In de gezondheidszorg is er een grotere kans op het oplopen van een besmetting met hepatitis-B of C, doordat er het risico is van een prikaccident. Prikaccidenten kunnen worden voorkómen door veilig te werken. In Nederland komen jaarlijks naar schatting 15.000 prikaccidenten voor.

Lees verder

Entecavir- studie 2010

Entecavir, een nucleoside analoog goedgekeurd voor de behandeling van chronisch hepatitis B, geeft goede resultaten bij Aziatische patiënten.

Lees verder

Tenofovir studie 2010

Bij behandeling met tenofovir gedurende vier jaar bleef antivirale suppressie gehandhaafd en resistentie was niet opgetreden.

Lees verder

Hepatitis B en hepatitis C in Europa

Hepatitis B en hepatitis C zijn een sluipend gevaar voor de Europese volksgezondheid en moet dringend worden aangepakt door de EU. Om de gevolgen van virale hepatitis te beperken zijn vier zaken van belang: bewustwording, screening, diagnosticeren en behandelen.

Lees verder

Hepatitis C en de invloed van IL28B-gen

In september 2009 werd in Nature voor het eerst melding gemaakt van het feit dat specifieke variaties bij het IL28B-gen van invloed zijn op het al dan niet genezen van een hepatitis C infectie.

Lees verder

Hepatitis A vaccinatie voor contacten van adoptiekinderen

De Advisory Committee on Immunization Practices of the Centers for Disease Control and Prevention en de American Academy of Pediatrics adviseren hepatitis A vaccinatie aan alle niet-gevaccineerde mensen die nauw contact hebben ( gezinshuishouding) met een adoptiekind uit een land met hoge of medium prevalentie hepatitis A gedurende 60 dagen na aankomst.

Lees verder

TNM classificatie

De TNM classificatie wordt gebruikt om de kanker te classificeren.

Lees verder