Acute ernstige hepatitis bij kinderen Bijgewerkt op 22.04.23

De etiologie van de acute ernstige niet-A-E hepatitis epidemie bij kinderen in het afgelopen jaar blijft onduidelijk. Christoph Leiskau (University Medical Centre Göttingen) e.a. hebben het optreden en de resultaten van acute ernstige hepatitis bij pediatrische patiënten in Noordwest-Duitsland beschreven over een periode van meer dan 30 jaar en in de context van de recente epidemie. Ze analyseerden alle gevallen van acute ernstige hepatitis bij kinderen bij de Hannover Medical School vanaf 1990 en bij het Universitair Ziekenhuis van Essen van 2009 tot 16 mei 2022. Er werden twee cohorten onderscheiden: een historisch cohort (1990-2018 ) en een cohort uit het COVID-19-tijdperk (2019-2022). Geïncludeerd werden 107 patiënten met acute ernstige hepatitis.

Resultaten

De jaarlijkse incidentie per centrum steeg aanzienlijk van 2,2 (historisch cohort tot 2018) naar 4,25/centrum/jaar (vanaf 2019, p = 0,002). Van alle gevallen vertoonde 75,7% geelzucht, terwijl 53,3% klinische tekenen van infectie vertoonde. Twee gevallen van adenovirus werden bewezen (2004/2016), andere gedetecteerde pathogenen waren HHV-6 (4), CMV, HSV, EBV (3). Negenenzestig patiënten (64,5%) voldeden aan de criteria van acuut leverfalen bij kinderen, waarvan er 44 een levertransplantatie nodig hadden. Vijfentwintig patiënten ontwikkelden hepatitis-geassocieerde aplastische anemie en 19 patiënten (17,8%) stierven.

Conclusies

De onderzoekers concluderen dat er sprake is van een stijgende incidentie van niet-A-E hepatitisgevallen sinds het begin van de COVID-19-pandemie. Deze gevallen waren niet geassocieerd met adenovirale infecties. Dit suggereert dat de recent beschreven accumulatie van adenovirusinfecties in verband met hepatitis een nieuwe trigger is voor een bekend fenomeen, in plaats van een nieuwe ziekte-entiteit. Daarom moet de rol van beschermende isolatie en het daaropvolgende gebrek aan contact met triviale infecties bij kinderen tijdens de pandemie onderwerp zijn van verder onderzoek.

Bron: Leiskau C. et al. Acute severe non-A-E-hepatitis of unknown origin in children – A 30-year retrospective observational study from northwest Germany J. Hepatol. 2023, 78, 971–978. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhep.2022.12.012

Bekijk ook het nieuwsbericht van 6 oktober 2022