Adenovirusinfectie rol bij acute hepatitis bij kinderen Gepubliceerd op 17.06.22

Een adenovirusinfectie speelt een belangrijke rol bij acute hepatitis bij kinderen. Een co-factor die jonge kinderen met een adenovirusinfectie treft, die onder normale omstandigheden mild zou zijn, veroorzaakt een ernstiger infectie of immuun gemedieerde leverbeschadiging. In de afgelopen maanden is in verschillende landen een toename gemeld van ernstige acute hepatitis bij kinderen.

Op 9 juni 2022 zijn 402 gevallen van acute hepatitis met onbekende oorzaak gemeld bij kinderen van 16 jaar en jonger uit de Europese regio door 20 landen (Oostenrijk (twee) , België (14), Bulgarije (één), Cyprus (twee), Denemarken (zeven), Frankrijk (zeven), Griekenland (zes), Ierland (13), Israël (vijf), Italië (31), Letland (één) , Nederland (14), Noorwegen (vijf), Polen (acht), Portugal (15), Republiek Moldavië (één), Servië (één), Spanje (36), Zweden (negen) en het Verenigd Koninkrijk (224).

Volgens de meest recente Rapid Risk Assessment van het ECDC is de huidige leidende hypothese dat een co-factor die jonge kinderen met een adenovirusinfectie treft, die onder normale omstandigheden mild zou zijn, een ernstiger infectie of immuun gemedieerde leverbeschadiging veroorzaakt.

Andere oorzaken (bijv. andere infectieuze of toxische agentia) worden nog onderzocht en zijn niet uitgesloten, maar worden als minder aannemelijk beschouwd. Het verloop van de ziekte is nog niet duidelijk. De ziekte is zeldzaam en het bewijs voor overdracht van mens op mens blijft onduidelijk; gevallen in de EU/EER zijn bijna volledig sporadisch. Als gevolg hiervan kan het risico voor de Europese pediatrische populatie niet nauwkeurig worden beoordeeld.

Bron: ECDC update 9 juni

Bekijk ook de update van 3 juni.

Het klinische beeld is een ernstige acute hepatitis waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is met geelzucht en duidelijk verhoogde levertransaminasen. In de meeste gevallen werd de geelzucht voorafgegaan door gastro-intestinale klachten, zoals braken, diarree en misselijkheid. Tot dusverre zijn de meeste patiënten over wie informatie beschikbaar is, hersteld. Bij zes kinderen was echter een levertransplantatie noodzakelijk. Er is één sterfgeval in verband gebracht met deze ziekte.