Afname acute hepatitis bij kinderen Gepubliceerd op 27.09.22

Vanaf week 18 is er een afname van acute hepatitis bij kinderen. In de afgelopen maanden was in verschillende landen een toename gemeld van ernstige acute hepatitis bij kinderen. De huidige leidende hypothese is dat een co-factor die jonge kinderen met een adenovirusinfectie treft, die onder normale omstandigheden mild zou zijn, een ernstiger infectie of immuun gemedieerde leverbeschadiging veroorzaakt.

Op 25 augustus 2022 zijn bij European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 513 gevallen van acute hepatitis met onbekende etiologie gemeld door 21 landen: (Oostenrijk (zes), België (14), Bulgarije (één), Cyprus (twee), Denemarken (acht), Frankrijk (negen ), Griekenland (12), Ierland (26), Israël (vijf), Italië (36), Letland (één), Luxemburg (één), Nederland (15), Noorwegen (zes), Polen (18), Portugal ( 20), Republiek Moldavië (één), Servië (één), Spanje (46), Zweden (12) en het Verenigd Koninkrijk (273)).

Het aantal gemelde gevallen nam vanaf week 12 sterk toe en bleef stabiel tussen 28 en 39 gevallen per week tot en met week 18. Vanaf week 18 is er een gestage afname van het aantal wekelijks gemelde gevallen acute hepatitis bij kinderen.

Het klinische beeld is een ernstige acute hepatitis waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is met geelzucht en duidelijk verhoogde levertransaminasen. In de meeste gevallen werd de geelzucht voorafgegaan door gastro-intestinale klachten, zoals braken, diarree en misselijkheid. Tot dusverre zijn de meeste patiënten over wie informatie beschikbaar is, hersteld. Bij 22 kinderen was echter een levertransplantatie noodzakelijk. Er zijn drie sterfgeval in verband gebracht met deze ziekte.
Bron: ECDC

Lees ook de update van 29 juni.

Afname acute hepatitis bij kinderen