Alliantie Nederland Hepatitisvrij Bijgewerkt op 30.07.21

Alliantie Nederland Hepatitisvrij: overheid moet nu actie ondernemen tegen sluipmoordenaar hepatitis C. Op 28 juli is het Wereld Hepatitisdag en is de Alliantie Nederland Hepatitisvrij gelanceerd. De alliantie wil een versnelling van de hepatitis C en hepatitis B bestrijding in Nederland. Nederland Hepatitisvrij is een nieuwe nationale alliantie waarin artsen en patiëntenorganisaties gezamenlijk aan de alarmbel trekken.

Hepatitis C

Hepatitis C is een grote bedreiging voor de volksgezondheid en wereldwijd een van de belangrijkste oorzaken van leverkanker. Jaarlijks overlijden in Nederland circa 350 mensen aan een hepatitis C-infectie. Chronische hepatitis geeft meestal pas klachten als de lever al ernstig is beschadigd. Een besmetting treft veel mensen in een lagere sociaaleconomische positie en mensen die al een slechtere gezondheid ervaren dan gemiddeld. Ook mensen die voor 1992 donorbloed hebben ontvangen, (ooit) injecterende druggebruikers en mannen die seks hebben met mannen lopen risico of hebben risico gelopen. Als Nederland het WHO-doel wil halen en de strijd tegen hepatitis wil winnen, moet nu het roer om, stelt de Alliantie.

De weg naar eliminatie in 2030

Om Nederland weer op koers te krijgen voor eliminatie in 2030 zijn volgens de alliantie de volgende zaken cruciaal:

• Meer aandacht voor het ziektebeeld van virale hepatitis, zowel bij risicogroepen en artsen, als de gehele samenleving en de politiek. Richting het algemene publiek moet meer duidelijkheid komen over de langetermijngevolgen van een hepatitisbesmetting;

• Sterke inzet op preventie en tijdige behandeling. Voorkom ernstige beschadiging van de lever door risicogroepen te testen en  hepatitis-positieve patiënten zo snel mogelijk in behandeling te brengen. Zorgkosten kunnen daardoor op langere termijn worden beperkt. Barrières om je te laten testen moeten weggenomen worden;

• Overheidsfinanciering voor bewustwordingscampagnes, het (routinematig) testen van risicogroepen en het behandelen van alle hepatitis-positieve patiënten. Het betreft ook patiënten die uit beeld zijn verdwenen of een gevangenisstraf uitzitten.

Chris (61), zelf hepatitis C-patiënt, is duidelijk: ‘Een leven zonder hepatitis C zou mooi zijn, en het is mogelijk! Maar dan is nu wel actie nodig.’

Alliantie Nederland Hepatitisvrij is een samenwerkingsverband waarin zorgprofessionals, patiëntenorganisaties en onderzoekers hun krachten en expertise bundelen, om passende maatregelen voor mensen met een vorm van hepatitis en risicogroepen mogelijk te maken en de gestelde doelen uit het Nationaal Hepatitisplan 2030 te halen.

Alliantie Nederland Hepatitisvrij