Antivirale behandeling verbetert de overleving van patiënten met hepatitis B en leverkanker Bijgewerkt op 22.10.20

Uit onderzoek door Vicky Wing-Ki Hui (Chinese University Hongkong) gepubliceerd in JHEP Reports blijkt dat antivirale behandeling bij patiënten met hepatitis B en leverkanker (HCC) de afgelopen tien jaar is toegenomen. Behandeling met nucleos(t)ide analogen (NUCs) verbeterde de overleving, ongeacht of de behandeling gestart werd voor of na het stellen van de diagnose HCC.

Een mijlpaalanalyse van 3 maanden werd gebruikt om de totale overleving te vergelijken bij patiënten met chronische hepatitis B die geen behandeling kregen met nucleos(t)ide analogen (geen NUC), patiënten die NUCs kregen na hun eerste HCC behandeling (post-HCC NUC), en patiënten die NUCs kregen ≤ 3 maanden vóór hun eerste HCC behandeling (pre-HCC NUC). Het gebruik van antivirale behandeling bij patiënten met HCC nam toe van 47,3% in 2007 tot 98,3% in 2017. Vooral in de pre-HCC NUC-groep steeg het percentage patiënten dat behandeld werd met NUCs van 72,7% naar 96,0%. Daarnaast werden 3.843 patiënten met chronische hepatitis B en HCC (407 geen NUC; 2.932 pre-HCC NUC; 504 post-HCC NUC), die voor HCC werden behandeld in de analyse opgenomen. Indien er geen sprake was van behandeling met NUCs op het moment dat de diagnose HCC werd gesteld, was het risico op overlijden verhoogd (gewogen HR 3,05; 95% BI 2,70-3,44; p <0,001). De impact van de timing van behandeling met NUCs was niet significant (gewogen HR 0,90; 95% BI 0,78-1,04; p = 0,161).

De onderzoekers concluderen dat het nooit te laat is om met NUCs te beginnen, zelfs niet als de diagnose HCC is gesteld.

Bron: Wing-Ki Hui V, et al. Increasing antiviral treatment uptake improves survival in patients with HBV-related HCC. JHEP Reports, published July30, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhepr.2020.100152