Behandeling hepatitis E-infectie met sofosbuvir Bijgewerkt op 17.08.20

Een infectie met het hepatitis E virus kan bij patiënten die een immuundeficiëntie hebben of immunosuppressiva krijgen, een chronische hepatitis geven. De eerste stap in de behandeling van de hepatitis E infectie is reductie van de immunosuppressiva. Dit kan niet altijd. In tweede instantie is men op antivirale middelen aangewezen. Ribavirine is meestal de eerste keuze. Ribavirine is effectief in ongeveer 80% van de patiënten in de behandeling van de hepatitis E infectie. De overige 20% blijft viremisch.

Als alternatieve behandeling zijn er studies gedaan naar o.a. sofosbuvir, alleen of in combinatie met ribavirine. In vitro studies laten zien dat sofosbuvir in staat is om de replicatie van het hepatitis E virus te remmen. Klinische studies van sofosbuvir, al dan niet in combinatie met ribavirine, laten wisselende resultaten zien. In J Hepatol 2020. vol 73: p696 zijn de resultaten te zien van een investigator-initiated, multicenter studie van het antivirale effect van sofosbuvir monotherapie op de HEV RNA load. Ribavirine was niet effectief gebleken in deze patiënten, of er was een contra-indicatie. Tien patiënten zijn behandeld waarvan 9 patiënten evalueerbaar zijn. Bij bijna alle patiënten daalde eerst de HEV virale load met ca 1log10, echter omstreeks week 4 tot einde therapie (24 weken) steeg de virale load weer tot uitgangswaarde. Bij geen enkele patiënt werd de doelstelling van de studie (ondetecteerbaar HEV RNA aan het eind van de studie) gehaald.

Verder leek het antivirale effect van sofosburvir beïnvloed te worden door de immuunsuppressieve medicatie. Bij patiënten die ook mucophenolate mofetil (MMF) kregen leek de daling in het HEV RNA groter dan in patiënten die behandeld werden met mTOR remmers zoals rapamycine. Hoe dan ook, de conclusie van de studie is dat sofosbuvir slechts een matig effect heeft op de HEV virale load en niet geschikt is voor monotherapie bij een chronische hepatitis E infectie. Verder onderzoek is nodig naar andere mogelijkheden die gegeven kunnen worden als ‘rescue treatment’ bij chronische hepatitis E, als ribavirine niet gegeven kan worden.

Bron:
Sofosbuvir monotherapy fails to achieve HEV RNA elimination in patients with chronic hepatitis E – The hepNet SofE pilot study. Journal of Hepatology Volume 73, Issue 3, September 2020, Pages 696-699. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2020.05.020