Behandeling met Maviret voor patiënten met gecompenseerde cirrose verkort Bijgewerkt op 28.10.19

02-08-2019  Het verkorten van de behandelduur van MAVIRET™ (glecaprevir/pibrentasvir) tot 8 weken is door de Europese Commissie goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met hepatitis C. De verkorting van de behandelduur van 12 naar 8 weken geldt voor patiënten met chronische hepatitis C met gecompenseerde cirrose met genotype 1, 2, 4, 5 en 6 die niet eerder zijn behandeld. De marketing autorisatie wordt ondersteund door resultaten van de lopende Phase 3b EXPEDITION-8 study. De resultaten laten zien dat 12 weken na behandeling met MAVIRET gedurende 8 weken (SVR12) er een genezingspercentage is van 97.9 percent (n=274/280) voor patiënten met genotype 1, 2, 4, 5 en 6.

De behandelduur van 8 weken met MAVIRET™ was al goedgekeurd voor naïeve patiënten met  genotype 1-6 zonder cirrose. Onderzoek of een behandelduur van 8 weken ook mogelijk is voor patiënten met hepatitis C genotype 3 en gecompenseerde cirrose loopt nog.

Bron: pressrelease AbbVie.

Lees in het artikel Behandeling hepatitis C meer over de behandeling van patienten met hepatitis C.