Opsporing & herevaluatie van ooit gediagnosticeerden met hepatitis B of C (2016)

Vorige pagina Print

Het RIVM heeft een handreiking gemaakt die behulpzaam kan zijn bij het opsporen van reeds gediagnosticeerde dragers van hepatitis B of C. Voor deze opsporing is samenwerking tussen verschillende partijen, zoals huisartsen, laboratoria, specialisten en GGD'en nodig.

De handreiking kan een hulp zijn voor GGD'en bij het initiëren en organiseren van deze opsporing van reeds gediagnosticeerde patiënten. In april 2014 vond een expertmeeting plaats waarbij GGD'en en andere deskundigen op het gebied van opsporing van virale hepatitis aanwezig waren. Deze handreiking is gebaseerd op deze expertmeeting. Inmiddels zijn in diverse regio's in Nederland initiatieven genomen om in het verleden gediagnosticeerde patiënten opnieuw op te sporen en te evalueren voor (her)behandeling.

Bron: RIVM

Laatste wijziging: 24 juni 2016

Meest bezocht
Hepatitis symptomen
Hepatitis B serologie
Hepatitis B
Hepatitis E symptomen
Behandeling van Hepatitis C
Hepatitis A
Meer informatie
Over deze website
Agenda
Links
Stel een vraag
Nieuwsbrief
Volg ons op Twitter
Aanmelden nieuwsbrief