WHO Global Hepatitis Report 2017

Vorige pagina Print

De WHO heeft een nieuw rapport uitgebracht over de eliminatie van virale hepatitis. In 2015 is de UN-resolutie aangenomen om wereldwijd virale hepatitis B en C te bestrijden. Het huidige WHO rapport geeft de stand van zaken weer en identificeert de knelpunten. De mortaliteit aan virale hepatitis in 2015 was 1,34 miljoen, daarmee is de mortaliteit aan virale hepatitis vergelijkbaar aan de mortaliteit van TBC en hoger dan die van HIV. Het streven van de WHO is om in 2030 het aantal nieuwe infecties met 90% te hebben verminderd en de mortaliteit met 65%. Dit kan alleen bereikt worden als voldoende aandacht wordt besteed aan de onderstaande punten:

1.       Virale hepatitis heeft tot 1,34 miljoen doden geleid in 2015. De mortaliteit neemt toe in de tijd en wordt vooral veroorzaakt door leverkanker en levercirrose. Wereldwijd waren er in 2015 257 miljoen mensen chronisch geïnfecteerd met hepatitis B en 71 miljoen met hepatitis C. De prevalentie van hepatitis B is het hoogst in Afrikaanse en Aziatische landen, hepatitis C is verspreid over de hele wereld met regionale verschillen en verschillen tussen landen. Aandacht is nodig voor de identificatie van infecties en tijdige behandeling.

2.       Hepatitis B vaccinatie heeft geleid tot een daling in het aantal hepatitis B infecties in kinderen van ca 5% naar 1,3%. De vaccinatie coverage is 84% in kinderen. Andere preventieve maatregelen zijn echter vaak aanwezig maar onvoldoende geïmplementeerd: Intraveneus druggebruik is de belangrijkste transmissieroute van hepatitis C maar naaldwisselprogramma’s en andere harm-reduction programma’s zijn onvoldoende beschikbaar.

3.       Slechts 9% van de hepatitis B-geïnfecteerden en 20% van de hepatitis C-geïnfecteerden zijn bekend met hun infectie. Gemakkelijk beschikbare en betaalbare screeningstesten zijn onvoldoende geïmplementeerd. Ook is behandeling onvoldoende beschikbaar voor personen die weten dat ze geïnfecteerd zijn.

4.       In enkele landen is er een snelle opschaling geweest van screening op hepatitis C , onder andere Australië, de V.S., Georgië. Dit kan worden bereikt door politieke bereidheid, bewustzijnsverhoging, prijsverlaging van screening en behandeling en het beschikbaar stellen van financiële middelen om dit te realiseren. Al deze items zijn nodig om een effectieve aanpak te realiseren.

5.       5 tot 10% van de HIV-geïnfecteerden heeft een co-infectiemet hepatitis B of C. Identificatie en behandeling van de HIVinfectie, maar ook de hepatitis B of C, is prioriteit.

6.       Data over transmissieroutes, incidentie van nieuwe infecties en surveillance zijn nodig om een effectief programma te maken (per land) hoe hepatitis het beste bestreden kan worden. Diensten voor het testen op virale hepatitis moeten opgeschaald worden. Deze diensten moeten beschikbaar worden gemaakt via een ‘public health approach’ en voor iedereen bereikbaar zijn. Hiervoor moeten financiën beschikbaar worden gemaakt.

Bron: WHO Global Hepatitis Report 2017.

Deze pagina is bijgewerkt op 23-04-2017.

Meest bezocht
Hepatitis symptomen
Hepatitis B serologie
Hepatitis B
Hepatitis E symptomen
Behandeling van Hepatitis C
Hepatitis A
Meer informatie
Over deze website
Agenda
Links
Stel een vraag
Nieuwsbrief
Volg ons op Twitter
Aanmelden nieuwsbrief