Beleid

Vorige pagina Print


Hepatitis Info heeft nationale en internationale documenten over preventieve maatregelen, screening en toeleiding tot zorg verzameld. U kunt ook veel informatie vinden in onze kennisbank

WHO Global Hepatitis Report 2017

De WHO heeft een nieuw rapport uitgebracht over de eliminatie van virale hepatitis. Het rapport geeft de stand van zaken weer en identificeert de knelpunten. De mortaliteit aan virale hepatitis in 2015 was 1,34 miljoen, daarmee is de mortaliteit aan virale hepatitis vergelijkbaar aan de mortaliteit

Lees verder

WHO rapport Global Report on Access to Hepatitis C Treatment: Focus on Overcoming Barriers (2016)

Het WHO rapport Global Report on Access to Hepatitis C Treatment: Focus on Overcoming Barriers laat zien dat 1 miljoen mensen met hepatitis C uit lage- en middeninkomens landen inmiddels zijn behandeld met de effectieve direct acting anitivirals (DAAs). Wereldwijd hebben naar schatting 80 miljoen me

Lees verder

Screening van risicogroepen op hepatitis B en C (2016)

De Gezondheidsraad heeft het advies Screening van risicogroepen op hepatitis B en C aan de minister van VWS aangeboden. De commissie heeft geconstateerd dat chronische virale hepatitis B en C in de algemene Nederlandse bevolking zo weinig voorkomt dat algehele screening geen gezondheidswinst oplever

Lees verder

Nationaal hepatitisplan 'Meer dan opsporen' (2016)

Het Nationaal hepatitisplan heeft tot doel verdere transmissie te voorkomen en ziektelast en sterfte te verminderen. Dat kan door geïnfecteerden op tijd op te sporen en goede en snelle behandeling te bieden. Het plan focust op 5 pijlers: bewustwording en vaccinatie, opsporen van geïnfecteerden, diag

Lees verder

Opsporing & herevaluatie van ooit gediagnosticeerden met hepatitis B of C (2016)

Het RIVM heeft een handreiking gemaakt die behulpzaam kan zijn bij het opsporen van reeds gediagnosticeerde dragers van hepatitis B of C.Voor deze opsporing is samenwerking tussen verschillende partijen, zoals huisartsen, laboratoria, specialisten en GGD'en nodig.

Lees verder

Action plan for the health sector response to viral hepatitis in the WHO European Region (2016)

Het Actieplan, ontwikkeld in het kader van de in mei aangenomen Global Health Sector Strategy on viral hepatitis, is gericht op het risico van virale hepatitis voor de volksgezondheid en heeft als doelstelling eliminatie van virale hepatitis in de Europese regio in het jaar 2030. Bewustwording, prev

Lees verder

WHO Guidelines for the screening, care and treatment of persons with chronic hepatitis C infection (2016)

Wegens de recente ontwikkelingen in behandeling van hepatitis C heeft de WHO de richtlijn Behandeling chronische hepatitis C herzien. In deze herziene richtlijn worden aanbevelingen gedaan om DAA's voor de behandeling van hepatitis C te gebruiken in plaats van peginterferon/ ribavirine.

Lees verder

ECDC rapport prevalentie hepatitis B en C (2016)

In november 2016 heeft de ECDC een vernieuwd rapport uitgebracht over de prevalentie van hepatitis B en hepatitis C in Europese landen. De data zijn verzameld volgens een systematische review van literatuur van gegevens die van 2005 tot 2015 gepubliceerd zijn.Gegevens over hepatitis B prevalentie in

Lees verder

Technical considerations and case definitions to improve surveillance for viral hepatitis (2016)

Het doel van deze notitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is om ondersteuning te geven aan het verzamelen, analyseren en verslaglegging van data gerelateerd aan virale hepatitis. Beschreven worden de essentiële stappen die nodig zijn voor de surveillance van virale hepatitis.

Lees verder

Global Health Sector Strategy on Viral Hepatitis 2016-2021 (2016)

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft het concept “Global Health Sector Strategy Viral Hepatitis 2016-2021” bekend gemaakt. Het concept is op 28 mei 2016 unaniem goedgekeurd door de vertegenwoordigers van de lidstaten tijdens de World Health Assembly. De definitieve versie is juni 2016 versche

Lees verder

ECDC Hepatitis B and C surveillance in Europe 2006-2011 (2013)

'Hepatitis B and C surveillance in Europe' is het eerste rapport van ECDC over de uitgebreide surveillance van hepatitis B en hepatitis C. Het beschrijft de trends en epidemiologie van beide ziekten in Europa voor de jaren 2006-2011.

Lees verder

ECDC SURVEILLANCE REPORT Annual epidemiological report Sexually transmitted infections, including HIV and blood-borne viruses 2014 (2015)

ECDC heeft het ECDC SURVEILLANCE REPORT Annual epidemiological report Sexually transmitted infections, including HIV and blood-borne viruses 2014 gepubliceerd.Het rapport geeft een overzicht van de epidemiologie van besmettelijke ziekten waaronder HIV, Hepatitis B en Hepatitis C.

Lees verder

WHO richtlijn Preventie, zorg en behandeling chronische hepatitis B (2015)

De WHO heeft een richtlijn gepubliceerd over de preventie, zorg en behandeling van chronische hepatitis B. De Engelstalige titel is: 'Guidelines for the prevention, care and treatment of persons with chronic hepatitis B infection'.

Lees verder

WHO resolutie virale hepatitis (2014)

De World Health Assembly heeft op 22 mei 2014 tijdens haar jaarlijkse vergadering een resolutie aangenomen om preventie, diagnose en behandeling van virale hepatitis te verbeteren. De resolutie benadrukt het belang van het nemen van beschermende maatregelen voor mensen die risico lopen.

Lees verder

WHO richtlijn voor screening, zorg en behandeling hepatitis C (2014)

De WHO Richtlijn voor screening, zorg en behandeling hepatitis C is op het internationale levercongres (EASL ilc) in Londen gepresenteerd. Wereldwijd hebben 130 - 150 miljoen mensen chronische hepatitis C en overlijden naar schatting 350.000-500.000 mensen per jaar aan de gevolgen van hepatitis C.

Lees verder

Global Community Hepatitis Policy Report (2014)

De World Hepatitis Alliance (WHA) heeft het Global Community Hepatitis Policy Report 2014 gepubliceerd. Dit rapport is opgesteld naar aanleiding van het Global Policy Report, in 2013 uitgebracht door de WHO in samenwerking met WHA.

Lees verder

Hepatitis C: Setting Standards in a Journey towards the Eradication of Infection and Disease as a Serious Health Issue in the EU (2014)

In het rapport 'Hepatitis C: Setting Standards in a Journey towards the Eradication of Infection and Disease as a Serious Health Issue in the EU’ worden aanbevelingen gedaan om de zorg voor mensen met hepatitis C in de EU te verbeteren

Lees verder

HEPAMAP: A Roadmap For Hepatology Research In Europe: An Overview For Policy Makers (2014)

EASL heeft voor beleidsmakers de Hepamap gepubliceerd. In de Hepamap staan aanbevelingen om leveraandoeningen door alcohol en overgewicht te verminderen en aanbevelingen om hepatitis B en hepatitis C te elimineren.

Lees verder

The burden of Liver Disease in Europe (2013)

De EASL heeft een overzicht gepubliceerd van beschikbare epidemiologische gegevens over de belangrijkste oorzaken van cirrose en primair levercarcinoom in Europa: alcohol, virale hepatitis B en C en metabole aandoeningen gerelateerd aan overgewicht en obesitas.

Lees verder

Global Policy Report on the Prevention and Control of Viral Hepatitis in WHO Member States (2013)

Vooruitlopend op Wereld Hepatitis Dag 2013 heeft de WHO het rapport Global Policy Report on the Prevention and Control of Viral Hepatitis in WHO Member States gepubliceerd. Het rapport geeft een overzicht van preventie en controle van virale hepatitis in de 126 lidstaten.

Lees verder
Vorige pagina
Meest bezocht
Hepatitis symptomen
Hepatitis B serologie
Hepatitis B
Hepatitis E symptomen
Behandeling van Hepatitis C
Hepatitis A
Meer informatie
Over deze website
Agenda
Links
Stel een vraag
Nieuwsbrief
Volg ons op Twitter
Aanmelden nieuwsbrief