Beoordeling leverfibrose als onderdeel van routinezorg diabetespatiënten Gepubliceerd op 01.09.20

Beoordeling van leverfibrose in de routinematige zorg voor diabetespatiënten zou een verborgen populatie van mensen met een vergevorderde leverziekte kunnen blootleggen. Uit een pilotstudie gepresenteerd door Dr Dina Mansour (Gateshead, VK) op het Digital International Liver Congress van EASL blijkt dat de diagnose van een vergevorderde leverziekte bij mensen met diabetes vijf keer zo hoog zou kunnen zijn als de beoordeling van leverfibrose in de routinezorg wordt opgenomen.

In deze pilotstudie werd bij 477 opeenvolgende patiënten met diabetes type 2 van twee eerstelijnszorgpraktijken in het noordoosten van Engeland een fibrosebeoordeling op twee niveaus opgenomen in de routinematige beoordeling van diabetici. Bij alle patiënten ouder dan 35 jaar werd hun FIB-4-score (een maat voor mogelijke leverfibrose op basis van bloedbiomarkers en leeftijd) berekend. In totaal hadden 84 patiënten een FIB-4-score boven de leeftijdsgebonden grenswaarde, van wie er 56 in aanmerking kwamen voor beoordeling van hun fibrose door middel van transiënte elastografie (FibroScan®). Het totale percentage gevorderde fibrose/cirrose was 4,8. Het percentage was significant hoger bij patiënten die meer dan 14/21 eenheden per week drinken (31% versus 4,4% p = <0,0001). Bovendien bleek uit de studie dat meer dan 50% van de patiënten bij wie significante fibrose of gevorderde leverziekte werd vastgesteld, normale ALT spiegels vertoonden. Bij twee asymptomatische patiënten werd de diagnose hepatocellulair carcinoom gesteld.

‘NAFLD komt veel voor en wordt de belangrijkste indicatie voor levertransplantatie. Het is daarom belangrijk om een ​​diagnose te stellen van een ernstige leverziekte wanneer patiënten nog geen klachten hebben, zodat verdere ziekteprogressie kan worden voorkomen’, zei professor Emmanuel Tsochatzis (University College London, VK) en lid van de raad van bestuur van EASL.

Niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) wordt beschouwd als de manifestatie van het metabool syndroom in de lever en treft tot 25% van de volwassenen wereldwijd. Het is een progressieve aandoening die wordt gekenmerkt door afzetting van vet in de lever die uiteindelijk leidt tot ontsteking en littekens (bekend als fibrose). Deze meer geavanceerde aandoening staat bekend als niet-alcoholische steatohepatitis (NASH). Diabetes type 2 is een belangrijke risicofactor voor NAFLD, met een prevalentie van wel 50% in deze populatie, en kan ook de progressie naar NASH en levercirrose versnellen. Ondanks enkele richtlijnen die screening op NASH of geavanceerde fibrose bij risicopopulaties aanbevelen, is dit niet universeel geïmplementeerd.

Bronnen:
Press release EASL.
Mansour D et al Incorporating assessment of liver fibrosis into routine diabetic review in primary care: a pilot. Journal of Hepatology, supplement 1 [International Liver Congress], AS064, 2020.