Beperk marketing ongezond voedsel voor kinderen Bijgewerkt op 08.12.22

Beperk marketing ongezond voedsel voor kinderen: een belangrijke taak voor de overheid. Met behulp van zo’n beleid kan een gezonde voedselomgeving gecreëerd worden. Meer dan de helft van de Europese volwassen bevolking heeft overgewicht of obesitas. Overgewicht is een groot probleem voor de volksgezondheid, aangezien het risico op aan voeding gerelateerde niet-overdraagbare ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2, leververvetting en sommige soorten kanker, evenals geestelijke gezondheidsproblemen aanzienlijk toeneemt. Om de last van overgewicht en obesitas in Europese landen aan te pakken is een gezonde voedselomgeving dan ook op korte termijn dringend noodzakelijk. Elisa Pineda e.a. hebben het beleid voor een gezonde voedselomgeving in 11 Europese landen, waaronder Nederland, onderzocht. In het onderzoek is de implementatie van het voedselmilieubeleid geëvalueerd. Het onderzoek toont aan dat er een enorm potentieel is voor Europese landen om een gezonde voedselomgeving te creëren door het verbeteren van beleid en ondersteuning van de infrastructuur.

De Healthy Food Environment Policy Index (Food-EPI) werd gebruikt om het niveau van het voedselmilieubeleid en de implementatie van infrastructuurondersteuning te evalueren in Estland, Finland, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slovenië en Spanje in 2019-2021. In elk land werden bewijzen verzameld van de implementatie van het voedselmilieubeleid en gevalideerd door overheidsfunctionarissen. Nationale deskundigen evalueerden de uitvoering van het beleid en identificeerden aanbevelingen.

Resultaten

Finland had het hoogste aandeel van beleidsmaatregelen die de voedselomgeving vormgeven met een “hoog” implementatieniveau. In Finland moet bij alle besluitvorming rekening worden gehouden met het gezondheidsbeginsel in al het beleid. Nederland scoorde laag op implementatie van beleid en infrastructuurondersteuning voor de items voedselsamenstelling, voedseletikettering, voedselmarketing, voedselprijzen, voedselvoorziening, voedseldetailhandel, en gezondheid in alle beleidsgebieden. Beleid met betrekking tot voedselverstrekking, promotie, detailhandel, financiering, monitoring en gezondheid werden geïdentificeerd als de belangrijkste hiaten in de Europese landen.

Aanbevelingen

Experts adviseerden onmiddellijke actie voor het vaststellen van normen voor zorgwekkende voedingsstoffen in bewerkte voedingsmiddelen, verbetering van de voedselomgeving op scholen, subsidies voor groenten en fruit, belasting op ongezond voedsel en dranken en beperkingen op de marketing van ongezond voedsel voor kinderen.

Bron: Pineda E. et al, Policy implementation and priorities to create healthy food environments using the Healthy Food Environment Policy Index (Food-EPI): A pooled level analysis across eleven European countries. www.thelancet.com Vol 23 December, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2022.100522

 

In 2021 had 50% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder matig of ernstig  overgewicht. Van de kinderen van 4 tot en met 17 jaar oud had 14,7% overgewicht