Bijgewerkte WHO richtlijnen hepatitis C Bijgewerkt op 28.06.22

Bijgewerkte WHO richtlijnen voor hepatitis C werden gepresenteerd tijdens een gezamenlijk WHO-EASL-CDC-symposium op het internationaal lever congres van EASL  in Londen. Deze richtlijnen bevelen een radicale vereenvoudiging van het zorgtraject aan om barrières bij toegang tot hepatitis C testen en behandeling te overwinnen.

Het doel van de WHO is om in 2030 virale hepatitis als gevaar voor de volksgezondheid te elimineren. Volgens gegevens uit 2019 hebben 58 miljoen mensen chronische hepatitis C en overlijden jaarlijks ongeveer 400.000 mensen aan de gevolgen van hepatitis C. In 2019 was nog steeds slechts 21% van de 58 miljoen mensen met chronische hepatitis C gediagnosticeerd, en 13% was behandeld.

Om de doelstelling van de WHO te halen, moet de hepatitiszorg dringend vereenvoudigd worden en tegelijk moet met behulp van innovatieve diagnostiek de zorg toegankelijker gemaakt worden voor meer mensen.

“Hepatitis is één van de meest verwoestende ziekten op aarde, maar het is ook één van de meest te voorkomen en te behandelen ziekten, met diensten die gemakkelijk en goedkoop kunnen worden geleverd in de eerstelijnsgezondheidszorg”, zegt Dr. Meg Doherty, directeur van de WHO Global HIV, Hepatitis- en soa-programma’s.

De 3 belangrijkste nieuwe aanbevelingen zijn:

  • Vereenvoudigde dienstverlening en taakverdeling: de WHO beveelt een verschuiving aan naar het leveren van tests en behandelingen in de eerste lijn, op harm reductie locaties en in gevangenissen, en naar zorg die wordt geleverd door huisartsen en verpleegkundigen in plaats van specialisten.
  • Efficiëntere en vereenvoudigde diagnostiek van hepatitis: Het gebruik van point-of-care HCV-RNA testen wordt nu aanbevolen als een aanvullende benadering naast de op laboratorium gebaseerde HCV-RNA testen om de infectie te diagnosticeren. Dit is vooral van toepassing op gemarginaliseerde bevolkingsgroepen, zoals personen die drugs injecteren, en moeilijk bereikbare gemeenschappen met beperkte toegang tot de gezondheidszorg en hoge mate van verlies voor follow-up.
  • Geharmoniseerde en vereenvoudigde hepatitisbehandeling voor kinderen en adolescenten: Behandeling wordt nu voor het eerst aanbevolen voor alle adolescenten en kinderen vanaf 3 jaar.

Hepatitis is één van de meest verwoestende ziekten op aarde, maar het is ook één van de meest te voorkomen en te behandelen ziekten

Bron: WHO nieuws