Chronische hepatitis E Gepubliceerd op 16.09.22

Chronische hepatitis E werd voor het eerst in 2008 gediagnosticeerd bij transplantatiepatiënten. Aanvankelijk werd gedacht dat het hepatitis E-virus (HEV) uitsluitend acute hepatitis kon veroorzaken. We weten nu dat specifieke HEV-genotypen chronische infecties (viremie langer dan 3-6 maanden) kunnen veroorzaken bij mensen met een verzwakt immuun systeem. In instellingen voor orgaantransplantatie kan actieve HEV-infectie worden gedetecteerd bij 1-2% van de patiënten die HEV-RNA positief zijn. Op basis van grote cohortstudies en meta-analyses blijkt dat een HEV-infectie chronisch wordt bij ongeveer twee derde van de ontvangers van een orgaantransplantatie.

Transmissie

Genotypen 3 en 4 circuleren onder verschillende zoogdieren, waaronder mensen, varkens, wilde zwijnen, herten, konijnen, kamelen, geiten en runderen. Aangezien door voedsel overgedragen overdracht van genotype 3 en 4 een belangrijke route lijkt te zijn in Europa, wordt aan immuun gecompromitteerde patiënten geadviseerd om onvoldoende verhit vlees en voedselproducten die varkensvlees bevatten, te vermijden.
Omdat HEV-viremische bloeddonoren asymptomatisch zijn, vormt screening op HEV-RNA de enige haalbare optie om overdracht via bloedtransfusie te voorkomen. In verschillende Europese landen, waaronder Nederland, wordt bloed van potentiële donoren gescreend op HEV-RNA.
Genotypen 3 en 4 zijn echter in Europa ook aangetroffen in oppervlakte water en in afval- en drinkwaterzuiveringsinstallaties. De aanwezigheid van HEV is gemeld in schaaldieren, verse groenten en fruit, die toegeschreven konden worden aan vervuilde waterbronnen en irrigatie.

Vaccinatie

Het enige goedgekeurde vaccin (Hecolin) tegen hepatitis E kreeg in 2011 een vergunning in China. Het vaccin wordt goed verdragen en is effectief bij de preventie van genotype 1 en 4. Universele implementatie van het HEV-vaccin is duidelijk niet nodig, maar de kosteneffectiviteit van selectieve vaccinatie van kwetsbare populaties zoals immuun gecompromitteerde patiënten en zwangere vrouwen moet zorgvuldig worden beoordeeld.

Aanhoudende HEV-infectie veroorzaakt chronische leverontsteking en snelle progressie naar fibrose en cirrose. Ook zijn neurologische en renale manifestaties waargenomen bij chronisch geïnfecteerde patiënten. De auteurs concluderen dat ook eliminatie van hepatitis E noodzakelijk is om de doelstelling van de WHO te behalen: eliminatie van virale hepatitis in 2030.

Bron:  Zhongren Ma, et al. Chronic hepatitis E: Advancing research and patient care. Hepatology 2022 vol. 77 j 1109–1123.   DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhep.2022.05.006