Chronische leverziekte voorspellen Gepubliceerd op 18.07.22

Is chronische leverziekte te voorspellen? De diagnose chronische leverziekte wordt vaak laat gesteld als ernstige complicaties zijn opgetreden en de prognose slecht wordt. De huidige screeningstrategieën voor chronische leverziekte zijn gericht op het ontdekken van subklinisch gevorderde leverfibrose. Mensen die in de toekomst een hoog risico hebben op ernstige leverziekte kunnen met deze screeningstrategieën niet geïdentificeerd worden.

Fredrik Åberg (Helsinki University Hospital) e.a. hebben op basis van algemeen beschikbare risicofactoren een gevalideerd model ‘Chronische Leverziekte (CLivD)-score’ ontwikkeld om het toekomstig risico op gevorderde leverziekte in de algemene bevolking te voorspellen. In het model worden de volgende parameters ingevoerd: leeftijd, geslacht, alcoholgebruik (drankjes/week), taille-heupverhouding, diabetes, roken, en gamma-glutamyltransferase waarden.

Het model identificeert personen die een hoog risico hebben op een toekomstige ernstige leveraandoening en levert gegevens aan ter ondersteuning van veranderingen in leefstijl. In de eerstelijnsgezondheidszorg kan de CLivD-score worden gebruikt om te identificeren wie doorverwezen moet worden voor verdere beoordeling van de lever.

Bron:
Åberg F. et al. Development and validation of a model to predict incident chronic liver disease in the general population: The CLivD score. J Hepatol 2022; 77: 302–311. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhep.2022.02.021

Levercirrose

Levercirrose kan een complicatie zijn van Hepatitis B, Hepatitis C, NASH, AIH of PSC. Het is een complicatie bij 30% van de patiënten met chronische hepatitis B en bij 10-30% van patiënten met chronische hepatitis C. Levercirrose kan leiden tot leverfalen of leverkanker en is te voorkomen door tijdig te behandelen.