Chronische virale hepatitis en metabole stoornissen Bijgewerkt op 27.11.19

27-11-2019   De lever speelt een cruciale rol in het glucose- en lipiden-metabolisme. Als gevolg van een toename van het aantal mensen met diabetes mellitus type 2 en/of obesitas komt het metabool syndroom steeds vaker voor. Non-alcoholische leververvetting (NAFLD) is de lever manifestatie van het metabool syndroom en is wereldwijd de meest voorkomende oorzaak van chronische leverziekte geworden. Er is sprake van het metabool syndroom als tenminste drie van de vijf risicofactoren voor hart- en vaatziekten aanwezig zijn. De risicofactoren zijn obesitas, hoge bloeddruk, een laag HDL-cholesterolgehalte, verhoogd glucosegehalte en verhoogd triglyceridengehalte.

Chia‐Chi Wang e.a hebben door middel van literatuuronderzoek een samenvatting gemaakt van wat er bekend is over de relatie tussen de hepatitis virussen, het metabool syndroom en leververvetting.

Bij de virale replicatiecyclus zijn lipiden belangrijke mediatoren bij het binnendringen van het hepatitis C-virus in de hepatocyt. Dit geldt niet voor een infectie met het hepatitis B-virus. Aangetoond is dat chronische hepatitis C geassocieerd is met het metabool syndroom en dat het metabool syndroom de progressie van leveraandoeningen bij patiënten met hepatitis C kan verergeren. Hepatitis C is positief geassocieerd met insulineresistentie, hepatische steatose, het metabool syndroom, het risico op diabetes type 2 en atherosclerose. Hepatitis B daarentegen kan geïnfecteerde personen beschermen tegen de ontwikkeling van het metabool syndroom en steatose in de lever. Chronische hepatitis B  is niet geassocieerd met leversteatose, insulineresistentie of diabetes type 2.

De auteurs geven aan dat bij de behandeling van patiënten met virale hepatitis en gelijktijdige metabole ziekten voor een multidisciplinaire aanpak gekozen moet worden in plaats van alleen een antivirale behandeling.

Bron: Chia‐Chi Wang  et al., Systematic review: chronic viral hepatitis and metabolic derangement. AP&T First published: 20 November 2019 https://doi.org/10.1111/apt.15575

Lees meer over NAFLD in de Kennisbank.