COVID-19 en leverafwijkingen Bijgewerkt op 29.05.20

12-05-2020  Het ziektebeeld van COVID-19 varieert van milde aandoeningen van de luchtwegen tot ernstige longontsteking. Afwijking van leverenzymen komt bij patiënten met COVID-19 vaak voor. Of SARS-CoV-2-infectie al dan niet kan leiden tot leverschade blijft onbekend.

Uit onderzoek door Yijin Wang e.a. en gepubliceerd in het mei nummer van Journal of Hepatology blijkt dat SARS-CoV-2-infectie van de lever een cruciale oorzaak is van leverinsufficiëntie bij COVID-19-patiënten, hoewel andere factoren zoals toxiciteit voor geneesmiddelen niet konden worden uitgesloten. Uit diverse onderzoeken blijkt dat afwijkingen van leverenzymen ontstaan bij maar liefst 50% van de met SARS-CoV-2 geïnfecteerde patiënten. In het onderzoek door Yijin Wang onder 156 COVID-19-patiënten, waaronder 54 ernstige gevallen en 102 niet-ernstige gevallen, hadden 64 (41,0%) patiënten abnormale leverenzymen. Een verhoogde ALAT was de meest voorkomende afwijking die werd beschreven. Ook werd aangetoond dat SARS-CoV-2 niet alleen kan binnendringen in de hepatocyt, maar zich ook in hepatocyten kan vermenigvuldigen. De onderzoekers geven aan dat extra onderzoek naar hoe en in hoeverre SARS-COV-2-infectie betrokken is bij leverenzymafwijkingen bij COVID-19 patiënten, noodzakelijk is.

Bron:  Wang Y, SARS-CoV-2 infection of the liver directly contributes to hepatic impairment in patients with COVID-19, Journal of Hepatology (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.jhep.2020.05.002.