COVID-Hep update Bijgewerkt op 16.06.20

16-06-2020   In het COVID-Hep register worden gegevens verzameld van patiënten met een leverziekte en die positief getest zijn op COVID-19. Het betreft pre-cirrotische patiënten, immunosuppressieve leverpatiënten, zowel gecompenseerde als gedecompenseerde cirrotische patiënten en patiënten die getransplanteerd zijn. In het register wordt vastgelegd hoe een reeds bestaande leverziekte of levertransplantatie het verloop van COVID-19 beïnvloedt.

Wekelijks wordt een update gegeven. Op 9 juni zijn gegevens geregistreerd van in totaal 783 patiënten afkomstig uit 31 landen; cirrose (n= 352), zonder cirrose (n=297), getransplanteerden (n=134). Decompensatie van de lever ontstond bij 44% van de patiënten met cirrose en geïnfecteerd met SARS-CoV-2.

Bron: COVID-Hep