De epidemiologie van NAFLD en NASH bij patiënten met diabetes type 2 Bijgewerkt op 28.10.19

10-10-2019  Non-alcoholische leververvetting (NAFLD) wordt nu erkend als de meest voorkomende chronische leverziekte wereldwijd. Uit een meta analyse van 80 studies uit 20 landen door Zobair M. Younossi e.a. gepubliceerd in het oktobernummer van Journal of Hepatology, blijkt dat NAFLD en NASH vaak voorkomen bij patiënten met diabetes (DM) type 2. De studie biedt prevalentiepercentages voor NAFLD, NASH en vergevorderde fibrose bij patiënten met DM type 2. De gegevens kunnen worden gebruikt om de klinische en economische belasting van NASH bij patiënten met DM type 2 over de hele wereld te schatten.

In de 80 studies die aan de inclusiecriteria voldeden, waren 49.419 personen met DM type 2 (gemiddelde leeftijd 58,5 jaar, gemiddelde body mass index 27,9 kg /m2 en mannen 52,9%). De wereldwijde prevalentie van NAFLD bij patiënten met DM type 2 was 55,5% (95% BI 47,3-63,7). Studies uit Europa rapporteerden de hoogste prevalentie (68,0% [62,1–73,0%]). Van de 10 studies waar de prevalentie van NASH geschat werd, was bij personen met DM type 2 de prevalentie van NASH 37,3% (95% BI 24,7-50,0%). Zeven studies schatten de prevalentie van gevorderde fibrose bij patiënten met NAFLD en DM type 2 op 17,0% (95% BI 7,2-34,8).

Bron: Journal of Hepatology DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhep.2019.06.021