De kosten van niet-alcoholische steatohepatitis in Europa en de VS Bijgewerkt op 17.08.20

Niet-alcoholische steatohepatitis (NASH) leidt tot cirrose en gaat gepaard met aanzienlijke sociaaleconomische belasting, die, in combinatie met een stijgende prevalentie, een steeds grotere uitdaging voor de volksgezondheid vormt. De afgelopen jaren heeft NASH chronische hepatitis C ingehaald als de belangrijkste indicatie voor de wachtlijst voor levertransplantaties bij Amerikaanse volwassenen geboren tussen 1945 en 1965.

De Global Assessment of the Impact of NASH (GAIN) -studie is een op prevalentie gebaseerde ziektelaststudie in Europa (Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het VK) en de VS. Artsen verstrekten demografische, klinische en economische patiëntinformatie via een online enquête. In totaal werden 3.754 patiënten met NASH bij wie een leverbiopsie was gedaan, gestratificeerd op basis van fibrosescore en naar biomarkers als vroege of gevorderde fibrose. De kosten per patiënt werden geschat met behulp van nationale eenheidsprijsgegevens en geëxtrapoleerd naar het populatieniveau om de economische last te berekenen. Van de patiënten verstrekten 767 (20%) informatie over indirecte kosten en gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven met behulp van de EuroQOL 5-D (EQ-5D; n = 749) en vragenlijst chronische leverziekte – niet-alcoholische leververvetting (CLDQ -NAFLD) (n = 723). De gemiddelde EQ-5D- en CLDQ-NAFLD-indexscores waren respectievelijk 0,75 en 4,9. Voor 2018 bedroegen de gemiddelde totale jaarlijkse kosten per patiënt met NASH respectievelijk € 2.763, € 4.917 en € 5.509 voor directe medische, directe niet-medische en indirecte kosten. De nationale kosten per patiënt waren het hoogst in de VS en het laagst in Frankrijk. Als gevolg van ernstige fibrose en decompensatie stegen de kosten door ziekenhuisopname en comorbiditeit. De indirecte kosten werden veroorzaakt door werkverlies.

De GAIN-studie levert real-world gegevens op over directe medische, directe niet-medische en indirecte kosten die verband houden met NASH, inclusief door patiënten gerapporteerde resultaten in Europa en de VS.

Bron: Jamie O’Hara e.a., Cost of non-alcoholic steatohepatitis in Europe and the USA: The GAIN study. JHEP Reports, Published:July 14, 2020. JHEP Reports DOI:https://doi.org/10.1016/j.jhepr.2020.100142