EASL aanbevelingen voor zorg hepatitis C patiënten Bijgewerkt op 01.07.21

EASL aanbevelingen voor zorg hepatitis C patiënten, een nieuwe e-learning module voor MDL artsen , inclusief MDL artsen in opleiding.

EASL heeft in 2020 ‘EASL recommendations on treatment of hepatitis C’ gepubliceerd. De aanbevelingen beschrijven de optimale behandeling van patiënten met recent verworven en chronische hepatitis C. Stichting Hepatitis Informatie heeft een interactieve module over de aanbevelingen van EASL voor optimale zorg en behandeling van patiënten met acute of chronische hepatitis C ontwikkeld. De module is geaccrediteerd voor MDL artsen in opleiding en is te vinden op Hepatitis Info Learning.

Hepatitis C is een van de meest voorkomende vormen van chronische leverontsteking. Wereldwijd zijn ca 71 miljoen mensen besmet met het hepatitis C-virus. Jaarlijks overlijden wereldwijd naar schatting 400.000 mensen aan de gevolgen van chronische hepatitis C. Vertegenwoordigers van de 53 lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) regio Europa, waaronder Nederland, hebben op 14 september 2016 het Actieplan voor virale hepatitis aangenomen. Het Actieplan heeft als doelstelling eliminatie van virale hepatitis in de Europese regio in het jaar 2030. Bewustwording, preventie, en een betere toegang tot diagnose, behandeling en zorg zijn daarbij essentiële elementen. Dankzij verbeterde diagnostiek en behandelopties moet het mogelijk zijn om hepatitis C te elimineren als bedreiging voor de volksgezondheid.

EASL aanbevelingen voor zorg aan hepatitis C patiënten

Het Nationaal hepatitisplan ‘Meer dan opsporen’ heeft tot doel verdere transmissie te voorkomen en ziektelast en sterfte te verminderen. Het plan focust op 5 pijlers: Bewustwording en vaccinatie, Opsporen van geïnfecteerden, Diagnostiek en behandeling, Verbeterde organisatie van de hepatitiszorg en een beter Surveillancesysteem.