EASL actieplan eliminatie hepatitis C Bijgewerkt op 28.10.19

16-04-2019 EASL – European Association for the Study of the Liver – doet een beroep op alle Europese landen om onmiddellijk actie te ondernemen om een nationaal actieplan hepatitis C in zes stappen uit te voeren. Het betreft:

  1. Verhoog het bewustzijn.
  2. Implementeer harm reduction strategieën.
  3. Maak DAA’s tegen redelijke prijzen beschikbaar.
  4. Verbeter de toegang tot behandeling en zorg.
  5. Behandel elke patiënt met hepatitis C zo snel mogelijk.
  6. Bied snelle testen aan in alle relevante instellingen.

In 2016 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de Global Health Sector Strategy on Viral Hepatitis aangenomen, waarin wordt opgeroepen tot eliminatie van virale hepatitis in 2030 als bedreiging voor de volksgezondheid. EASL is van mening dat medische beroepsverenigingen en clinici, in samenwerking met andere sleutelfiguren en beleidsmakers de plicht hebben om het doel “eliminatie van hepatitis C als bedreiging van de volksgezondheid in Europa” te verwezenlijken.

Bron: EASL policy statement Hepatitis C.