EASL en ESCMID Position Paper Leverpatienten en COVID-19 Bijgewerkt op 11.04.20

10-04-2020    EASL en ESCMID hebben een “Position Paper Leverpatienten en COVID-19” opgesteld.  Patiënten met gevorderde leverziekte en ontvangers van levertransplantaties hebben specifieke zorg nodig tijdens COVID-19. Het document bevat aanbevelingen voor clinici die patiënten behandelen met chronische leveraandoeningen.

De European Association for the Study of the Liver (EASL) en de European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) hebben aanbevelingen opgesteld voor clinici die tijdens de huidige pandemie voor patiënten met leveraandoeningen zorgen. Momenteel zijn er beperkte gegevens bekend over de impact van reeds bestaande leverziekte op het beloop van SARS-CoV-2-infectie, en er zijn veel open vragen. Patiënten met een gevorderde leverziekte en ontvangers van levertransplantaties vertegenwoordigen echter kwetsbare groepen. Ze hebben waarschijnlijk een verhoogd risico op infectie en/of een ernstig verloop van COVID-19. De pandemie van COVID-19 legt wereldwijd een steeds grotere druk op gezondheidszorgstelsels, wat een negatieve invloed zou kunnen hebben op de zorg voor patiënten met ernstige chronische leveraandoeningen. “EASL heeft daarom met ESCMID een Position Paper gepubliceerd om clinici te ondersteunen die voor deze moeilijke uitdagingen staan “, zegt prof. Phil Newsome, secretary-general EASL

Allereerst geldt dat alle patiënten met chronische leverziekte zich moeten houden aan de geldende regels voor fysieke afstand tot anderen. Er is een stroomschema opgesteld over het prioriteren van patiëntenzorg bij patiënten met chronische leverziekte, met speciale aandacht voor patiënten met NAFLD, NASH, auto-immuun leveraandoeningen, gecompenseerde cirrose, leverkanker,  pre- en post levertransplantatie.

Bron: persbericht EASL

EASL PositionPaper COVID-19