Een andere naam voor NAFLD Bijgewerkt op 09.11.22

Een andere naam voor NAFLD (Non Alcoholic Fatty Liver Disease), is dat nodig? In de afgelopen twee jaar heeft een groep van 264 wereldwijde experts uit 56 landen deelgenomen aan meerdere enquêterondes over een eventuele naamsverandering met behulp van het Delphi-proces.

Is een andere naam voor NAFLD nodig en is er een betere naam voor deze aandoening. Een naam die eenheid in het veld kan brengen, die niet stigmatiserend is, identificatie vergemakkelijkt en gebruikt kan worden bij de ontwikkeling van geneesmiddelen en biomarkers. Moet alcohol in de naam genoemd worden? De toevoeging van ‘alcohol’ wordt als stigmatiserend ervaren, maar in landen waar een verbod op alcohol bestaat is de term non-alcoholic juist geruststellend. Moet ’metabool’ in de naam voorkomen? Is ‘metabool’ een begrijpelijke term voor het publiek? Kan iedere professional uitleggen wat hier onder wordt verstaan? Kinderartsen zijn geen voorstander om ‘metabool’ op te nemen in de naam van deze aandoening.

Op de AASLD bijeenkomst van 6 november werden de resultaten van de overlegrondes getoond. Er is een brede consensus over de noodzaak om de naam te wijzigen. Als eventuele nieuwe namen zijn genoemd: steatotic liver disease, metabolic hepatic steatosis en fatty liver disease. Een optie is om een eenvoudige naam te kiezen en daarnaast een aparte definitie op te stellen die zonodig gewijzigd kan worden zonder dat de naam veranderd hoeft te worden.

Bronnen:
AASLD – Pan-society Presentation of NAFLD Nomenclature Consensus Process
AASLD The Liver Meeting (youtube)

NAFLD

Bij Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD), ook wel leververvetting genoemd, worden vetten in de lever opgeslagen zonder dat er sprake is van overmatig alcohol gebruik of dat er sprake is van virale hepatitis. Een gezonde lever bevat weinig of geen vet. De belangrijkste risicofactoren voor leververvetting zijn obesitas, hypertensie en insuline resistentie. In 2021 had 50% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder overgewicht, waarvan 14% ernstig overgewicht (obesitas). Overgewicht komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Bij obesitas is dat andersom: meer vrouwen hebben obesitas dan mannen.  Van de kinderen van 4 tot en met 17 jaar oud had 14,7% in 2020 overgewicht, waarvan 12,2% matig overgewicht en 2,5% obesitas. Het percentage kinderen rond de 2 jaar met (ernstig of matig) overgewicht is 8,0%.