Effect DAAs op hepatitis C incidentie bij hiv Bijgewerkt op 02.03.22

Wat is het effect van DAAs op hepatitis C incidentie bij mensen met hiv? In een studie door Daniela Van Santen (Burnet Institute) e.a., gepresenteerd op CROI februari 2022, werd de  voortgang in de richting van eliminatie van hepatitis C (HCV) onderzocht, inclusief veranderingen in de primaire HCV-incidentie per kalenderjaar en na de introductie van DAAs bij mensen met hiv (PLHIV). De onderzoekers gebruikten gepoolde gegevens van 6 cohorten van de International Collaboration on Hepatitis C Elimination in HIV-coinfection (InCHEHC), inclusief gegevens uit Nederland, Zwitserland, Australië, Spanje en Frankrijk (2010-2019).

Resultaten

Van de 86.250 deelnemers hadden 45.933 ten minste één negatief resultaat voor HCV-antilichaam en een daaropvolgende test. Gedurende 248.186 persoonsjaren (py) observeerden we 2.051 incidentele besmettingen. De incidentie daalde van 0,91 per 100 py (95%-BI=0,80,1,03) in 2015 tot 0,46 per 100 py (95%-BI=0,35,0,60) in 2019, wat een daling van 49% weerspiegelt. De gemiddelde incidentie in de pre-DAA periode was 1,27 per 100 py. Onderbroken tijdreeksanalyse schatte dat de incidentie pre-DAA langzaam afnam met 0,009 per 100 py (95%CI=-0,05,0,04) per interval van 6 maanden. In de eerste 6 maanden na introductie van DAAs werd een daling van de incidentie met 51% (absolute verandering=-0.62 95%CI=-0.90,-0.35) waargenomen. De gemiddelde incidentie in de DAA-periode was 0,56 per 100 py. De incidentie post-DAA bleef dalen met 0.009 per 100 py (95%CI=-0.02,-0.005) per 6 maanden interval.

Conclusie

De gegevens suggereren dat de landen waaruit de cohorten afkomstig zijn, op schema liggen om de WHO-doelstelling voor de eliminatie van de incidentie van HCV bij PLHIV tegen 2030 te halen. Kort na de introductie van DAAs werd een snelle afname van de primaire HCV-incidentie waargenomen en de incidentie bleef laag, met een langzame aanhoudende afname daarna. De onderzoekers concluderen dat de bevindingen aangeven dat er meer inspanningen en nieuwe strategieën nodig zijn om de incidentie verder terug te dringen.

Bron: Daniela Van Santen, CROI, oral-06, Effect of direct-acting antivirals on HCV incidence among people living with HIV.

 

De strategie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om het hepatitis C-virus (HCV) als bedreiging voor de volksgezondheid uit te bannen, heeft tot doel de incidentie in 2020 met 30% en in 2030 met 80% te verminderen in vergelijking met 2015.