Effectieve benadering voor eliminatie hepatitis C Bijgewerkt op 20.01.23

Er is veel discussie over een effectieve benadering voor de eliminatie van hepatitis C onder risicogroepen. Tayside, een regio in het oosten van Schotland, ontwikkelde laagdrempelige trajecten om mensen met hepatitis C op te sporen en te behandelen. In deze regio kwam veel hepatitis C voor, als gevolg van de hoge prevalentie van injecterende druggebruikers en het ontbreken van primaire preventiemaatregelen. In een retrospectief onderzoek door Emma Robinson e.a. zijn data van routinematig verzamelde hepatitis C-testgegevens van 1999 tot 2017 gebruikt. Ook zijn de verschillende zorgpaden geëvalueerd. Community-based testing werd aangeboden via huisartspraktijken, gevangenissen, centra voor drughulpverlening, locaties voor naald- en spuit omruil (NSP’s), openbare apotheken, en moskeeën.

Resultaten

Anti-HCV-screening werd uitgevoerd op 109.430 monsters, waarvan 5176 (4,7%) positief waren. In totaal zijn 16.205 monsters gescreend op HCV-RNA, waarvan 7332 (45%) een HCV-RNA boven de detectielimiet (10 IE/ml) hadden (inclusief herhaling monsters). Het totaal aantal mensen met een HCV-RNA positieve test gedurende de onderzoeksperiode bedraagt ​​2348.  Daarvan vonden 1419 (60,4%) diagnoses plaats in de eerste- of tweedelijnszorg en 929 (39,6%) via gedecentraliseerde trajecten. De hoogste prevalentie van hepatitis C onder de geteste personen was in NSP-locaties (26%), gevangenissen (14%) en drugbehandelcentra (12%).

Van 1999 tot 2017 ontwikkelde en implementeerde NHS Tayside nieuwe gedecentraliseerde hepatitis C-zorgtrajecten in laagdrempelige omgevingen. De toegang tot hepatitis C-diagnostiek voor risicogroepen is daardoor in de regio verbeterd. Het ondersteunen van organisaties die voorheen niet door gezondheidsdiensten waren ingeschakeld is een strategie die effectief lijkt te zijn geweest. Andere regio’s zouden een vergelijkbare aanpak kunnen overwegen als onderdeel van een eliminatie strategie om de diagnostische outreach te verbeteren. Met name die regio’s met injecterende druggebruikers.

Conclusie

De onderzoekers concluderen dat een geïntegreerde aanpak waarbij meerdere instanties betrokken zijn, en de meeste diagnostische activiteiten van het ziekenhuis naar de gemeenschap zijn verschoven, een effectieve strategie kan zijn. Dit zou goed kunnen aansluiten bij een regionale micro-eliminatie benadering. Micro-eliminatie is een effectieve benadering gebleken bij het koppelen van risicogroepen aan hepatitis C genezing.
Gedecentraliseerde zorgtrajecten, met name op het gebied van harm-reduction en andere instellingen voor drugshulpverlening, waren de sleutel van een toename in het stellen van de diagnose van hepatitis C in de regio. Eerste- en tweedelijnszorg blijven centraal staan ​​bij de eliminatie-inspanningen.

Bron: Robinson, E., Byrne, C.J., Carberry, J. et al. Laying the foundations for hepatitis C elimination: evaluating the development and contribution of community care pathways to diagnostic efforts. BMC Public Health 23, 54 (2023). https://doi.org/10.1186/s12889-022-14911-1

Bekijk ook de volgende voorbeelden van eliminatie projecten:
Hepatitis C testen en behandelen op locatie

Her-opsporing hepatitis C patiënten