Eliminatie virale hepatitis: waar staan we in 2020? Bijgewerkt op 14.07.20

Wereldwijd is virale hepatitis nog steeds een groot probleem, ondanks de doelstellingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om hepatitis te elimineren als bedreiging voor de volksgezondheid. Hepatitis overtreft als zevende belangrijkste doodsoorzaak alle andere chronische infectieziekten, waaronder hiv, tuberculose en malaria; 96% van de sterfgevallen die het gevolg zijn van een chronische infectieziekte is te wijten aan hepatitis B en hepatitis C.

In 2016 heeft de WHO een aantal doelstellingen en aanbevelingen opgesteld die gericht zijn op eliminatie van virale hepatitis als bedreiging voor de volksgezondheid: in 2030 afname van 90% van nieuwe infecties en vermindering van 65% van de aan hepatitis gerelateerde sterfte. Deze vrij ambitieuze doelstellingen zijn hoogstwaarschijnlijk alleen in enkele landen haalbaar. Het zijn landen die voldoende financiële middelen hebben, waar universele hepatitis B-vaccinatie is geïmplementeerd en waar universele toegang is tot de zeer effectieve direct werkende antivirale middelen (DAA’s) voor de behandeling van hepatitis C.
Sinds de eerste aanbeveling begin jaren negentig, hebben 184 van de 194 WHO-lidstaten gekozen voor universele hepatitis B-vaccinatie bij kinderen. De uitdaging is nu om te streven naar maximale vaccinatiedekking bij neonaten en zuigelingen. Tot dusver is wereldwijd minder dan 20% van de mensen met hepatitis C geïdentificeerd en minder dan 10% van de geïnfecteerde personen is behandeld met DAA’s. Wat hepatitis A betreft, stuitten de aanbevelingen voor wereldwijde universele vaccinatie op bezwaren ten aanzien van kosteneffectiviteit. Alternatief voor universele vaccinatie is immunisatie van risicopopulaties, zoals mannen die seks hebben met mannen.
In Europa leven ongeveer 15 miljoen mensen met hepatitis B en nog eens 14 miljoen met hepatitis C, met respectievelijk 56.000 en 112.500 sterfgevallen tot gevolg. Wat dringend nodig is om over 10 jaar de doelstelling van de WHO te halen, zijn inspanningen om het bewustzijn te vergroten ten aanzien van virale hepatitis, stigma te vermijden, betaalbare en betrouwbare point-of-care testen, toegang tot zorg van risicogroepen verbeteren, geneesmiddelen die hepatitis B genezen en een vaccin voor
hepatitis C.

Bron: Clinical Microbiology and Infection, Vol. 23, Issue 8 DOI: https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.02.029

 

STRATEGIE:

Bewustzijn vergroten

Stigma vermijden

Betaalbare en betrouwbare point-of-care testen

Toegang tot zorg van risicogroepen verbeteren