FDA waarschuwt voor ernstige leverfunctiestoring bij hepatitis C behandeling van patiënten met cirrose Bijgewerkt op 28.10.19

03-09-2019 De effectiviteit van antivirale middelen tegen hepatitis C is zeer hoog en laat in het algemeen zeer weinig bijwerkingen zien. De volgende middelen zijn in Nederland toegelaten en worden vergoed: sofosbuvir (Sovaldi®), simeprevir (Olysio®), daclatasvir (Daklinza®), paritaprevir/ritonavir/ombitasvir (Viekirax®) met of zonder dasabuvir (Exviera®), sofosbuvir/ledipasvir (Harvoni®), grazoprevir/elbasvir (Zepatier®) en sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa®). In de HCV-richtsnoer staat welke middelen bij welke HCV genotypen toegepast kunnen worden en met welke (patiënt-gerelateerde) factoren rekening gehouden moet worden.

Ook patiënten met cirrose kunnen behandeld worden. Bij patiënten met gedecompenseerde levercirrose (Child-Pugh B/C) gelden relatieve contra-indicaties voor proteaseremmers. Ook wordt Viekirax/Exviera afgeraden bij patiënten met Child-Pugh B.

Er is een nieuwe waarschuwing van de FDA uitgegaan op 28 augustus betreffende het gebruik van Mavyret® (glecaprevir/pibrentasvir), Zepatier® (grazoprevir/elbasvir) en Vosevi® (sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir). Deze waarschuwing komt nadat er gesignaleerd is dat bij 63 patiënten die een van deze combinaties ontvingen, de leverfunctie verslechterde. Het merendeel van deze patiënten hadden Child-Pugh B of C maar ook enkele met Child-Pugh A (maar wel met portale hypertensie en/of verlaagde bloedplaatjes en/of andere risicofactoren zoals alcoholgebruik).

De FDA beveelt aan dat deze middelen, zoals geïndiceerd, wel gebruikt kunnen worden bij patiënten zonder cirrose en bij patiënten met Child-Pugh A. Bij de laatste groep wordt aanbevolen om voorafgaand aan de behandeling eventuele andere risicofactoren vast te stellen en tijdens de behandeling signalen en symptomen van verslechtering van de leverfunctie goed te monitoren.

Meer informatie over deze waarschuwing is te vinden op de website van de FDA.

In de Nederlandse richtsnoer wordt in patiënten met Child-Pugh B of C behandeling met velpatasvir/sofosbuvir of ledipasvir/sofosbuvir in combinatie met ribavirine aanbevolen. Bij patiënten met cirrose (Child-Pugh A) zijn de combinaties waarvoor de waarschuwing is gegeven, wel opgenomen in de lijst met mogelijke behandelopties in de HCV richtsnoer.