Geef accurate hepatitiszorg aan vluchtelingen uit Oekraïne Bijgewerkt op 06.05.22

Hoe geef je accurate hepatitiszorg aan vluchtelingen uit Oekraïne. In een gezamenlijke verklaring van ECDC, WHO en de European Association for the Study of the Liver (EASL) wordt aangegeven wat passende zorg is voor vluchtelingen met betrekking tot virale hepatitis. Zorg die gericht is op alle stadia van zorg: van preventie tot en met behandeling.

Epidemiologie

Hepatitis B (HBV) en hepatitis C (HCV) zijn belangrijke volksgezondheidsproblemen in Oekraïne. Bij volwassenen werd de prevalentie van hepatitis B-oppervlakteantigeen (HBsAg) in 2020 geschat op 1% en hepatitis C infectie (HCV-RNA-positief) bij 3%, met een hogere prevalentie bij mannen en bij ouderen. De prevalentie was ook hoger in risicogroepen zoals mensen die drugs injecteren (HBsAg 8,5% en anti-HCV 56,3%) en mensen met hiv.
De dekking van de derde dosis hepatitis B vaccin bij zuigelingen in Oekraïne was 80,9% in 2020, wat lager was dan de dekking in de meeste EU-landen en lager dan het aanbevolen dekkingsdoel voor eliminatie.
De laatste gegevens uit 2019 voor HBV en HCV geven aan dat slechts een klein deel van de geïnfecteerden een behandeling kreeg.
De prevalentie van Hepatitis A-virus (HAV) in Oekraïne is laag in stedelijke gebieden en gemiddeld in landelijke gebieden. De huidige vluchtelingenstroom met veel kinderen en adolescenten en mogelijk onvoldoende hygiënische omstandigheden tijdens de reis, vormen een risico voor de overdracht van HAV.

Geef accurate hepatitiszorg aan vluchtelingen uit Oekraïne

Om ervoor te zorgen dat accurate hepatitiszorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt gegeven, van preventie tot en met behandeling, zijn de volgende aandachtspunten voor alle landen in Europa van cruciaal belang:

Vaccinatie
Hepatitis B-vaccinatie moet worden aangeboden aan kinderen en adolescenten met onbekende vaccinatie status of bij ontbrekende vaccinaties, en aan anderen met risicofactoren die geen officieel dossier of bewijs van immuniteit bij zich hebben.
Hepatitis A-vaccinatie moet worden overwogen volgens de lokale richtlijnen.

Testen
Bij vestiging in het gastland moet het testen op hepatitis B en hepatitis C vrijwillig zijn, en aan volwassenen worden aangeboden op een niet-discriminerende manier.

Koppeling aan zorg en behandeling
Overheden moeten gratis en toegankelijke zorg aanbieden voor hepatitis B, hepatitis C en harm-reductie.
Deskundige professionals op het gebied van virale hepatitis moeten alle HBsAg-positieve en/of HCV-RNA-positieve personen onderzoeken en zo nodig behandelen.
Het is van essentieel belang dat patiënten die al worden behandeld voor hepatitis B en/of hepatitis C, doorgaan met de behandeling. Therapie voor hepatitis B en hepatitis C moet opnieuw worden gegeven aan alle personen die hiervoor volgens de richtlijnen in aanmerking komen. Tijdig starten van de behandeling is een prioriteit voor personen met een vergevorderde leverziekte, leverkanker, patiënten met gelijktijdige Hiv-infectie en bij klinisch significant extrahepatische manifestaties.
Antivirale therapie voor hepatitis C met direct werkende antivirale middelen en/of ten minste 90 dagen antivirale therapie voor hepatitis B moet worden meegegeven in geval van vertrek naar andere landen.

Documentatie die de aanwezigheid van HBV- en/of HCV-infectie bevestigt en verdere klinische details van hepatitis B en/of hepatitis C, inclusief eventuele antivirale therapie, moet gegeven worden aan vluchtelingen die op doorreis zijn.

Bron: Joint statement: Ensuring high-quality viral hepatitis care for refugees from Ukraine

 

De Raad van de Europese Unie heeft een besluit aangenomen inzake tijdelijke bescherming van vluchtelingen uit Oekraïne naar aangrenzende lidstaten van de Europese Unie (EU). Deze beslissing biedt onmiddellijke bescherming en rechten, waaronder verblijfsrechten, en toegang tot de arbeidsmarkt, scholen, huisvesting, sociale ondersteuning en gezondheidszorg. Soortgelijke bepalingen zijn aangenomen in andere niet-EU-landen die tot de WHO EURO-regio behoren. Toegang tot gezondheidsdiensten (inclusief testen en behandeling voor virale hepatitis) in Europese landen moeten hetzelfde zijn als voor burgers van die landen.