Geen vergunning nodig voor hepatitisscreening GGD Bijgewerkt op 29.01.20

29-01-2020  Voor de voorgenomen pilots van de GGD om eerste generatie niet-Westerse migranten te screenen op hepatitis B en hepatitis C is geen vergunning nodig op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO).

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GGD-GHOR) wil pilots starten om eerste generatie niet-Westerse migranten te screenen op hepatitis B en C. De vaste Commissie Bevolkingsonderzoek oordeelt dat er voor dit onderzoek geen vergunning vereist is op grond van de WBO, omdat er geen gebruik gemaakt wordt van ioniserende straling, en infecties met hepatitis B- en hepatitis C-virus in principe goed behandelbare aandoeningen zijn. Ook wordt niet gescreend op (risico-indicatoren voor) kanker. Het primaire doel van de screening is om mensen met hepatitis B en hepatitis C op te sporen, zodat deze behandeld kunnen worden. Dat is voor de deelnemers van belang omdat de infecties op lange termijn kunnen leiden tot leverfalen.

De commissie adviseert de staatssecretaris van VWS de vergunningaanvraag verder niet in behandeling te nemen en de onderzoekers door te verwijzen naar een medisch-ethische toetsingscommissie (METC) voor toestemming om de pilots te mogen uitvoeren.

Bron: nieuwsbericht Gezondheidsraad

Lees in de Kennisbank meer over hepatitis B en hepatitis C: over de risicogroepen, de gevolgen van deze infecties en de behandeling.