Gezonde voedselomgeving voor preventie overgewicht Bijgewerkt op 16.07.21

Meer aandacht is nodig voor een gezonde voedselomgeving voor preventie overgewicht. Een gezonde voedselomgeving is noodzakelijk om overgewicht te voorkomen en te bestrijden. De afgelopen decennia is de voedselomgeving in Nederland er helaas niet beter op geworden. Het aanbod van sterk bewerkte, vette en suikerrijke voedingsmiddelen is gestegen, marketing van deze producten is toegenomen en de prijzen van deze producten zijn gedaald. Een van de redenen dat 50% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder nu matig of ernstig  overgewicht heeft. Van de kinderen van 4 tot en met 17 jaar heeft 14,7% overgewicht, waarvan 12,2% matig en 2,5% ernstig (obesitas). Het percentage kinderen rond de 2 jaar met (ernstig of matig) overgewicht is zelfs 8,0%. Dat overgewicht een eigen keuze is, is achterhaald. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat ongezonde verleidingen de voornaamste reden is die consumenten ervan weerhoudt om gezond(er) te eten en af te vallen.
Staatssecretaris Blokhuis schrijft in zijn brief ‘Gezonde voedselomgeving’ aan de Tweede Kamer dat meer gebruik gemaakt moeten worden van wetgeving om overgewicht te voorkomen en te bestrijden. Er ontstaan dan mogelijkheden om de (school)omgeving gezonder te maken. Blokhuis doet in zijn brief een aantal aanbevelingen voor het nieuwe kabinet: verhoging van de prijs van ongezonde voedingsmiddelen, verlaging van de prijs van gezonde voedingsmiddelen, regelgeving op het gebied van marketing en aanbiedingen om ongezonde keuze te ontmoedigen (evenals verdere beperking van sponsoring van ongezonde producten), en een substantiële ophoging van het preventiebudget.

Bron: Kamerbrief van staatssecretaris Blokhuis 04-06-2021

De belangrijkste risicofactoren voor leververvetting zijn overgewicht, hoge bloeddruk en diabetes type 2.

Klik hier voor meer informatie over leververvetting.

Gezonde voedselomgeving voor preventie overgewicht