Hepatitis B in Europa Bijgewerkt op 27.12.22

ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) heeft een overzicht gepubliceerd van de incidentie en prevalentie van Hepatitis B in Europa in het jaar 2021. 30 EU/EER-lidstaten meldden 16.187 gevallen van infectie met het hepatitis B-virus. Exclusief de drie landen die alleen acute gevallen hebben gemeld, komt het aantal gevallen (15.380) overeen met 4,7 gevallen per 100.000 inwoners. Van alle gevallen was 7% acuut, 43% chronisch, 43%  ‘onbekend’ en 7% kon niet worden geclassificeerd. De hoogste percentages van zowel acute als chronische infecties werden waargenomen bij 35-44-jarigen. De totale man-vrouwverhouding was 1,4:1

Het aantal acute gevallen is de afgelopen jaren verder gedaald, wat in overeenstemming is met wereldwijde trends. Het weerspiegelt hoogstwaarschijnlijk de impact van nationale vaccinatieprogramma’s. Onder acute gevallen kwam heteroseksuele overdracht het meest voor (30%), gevolgd door transmissie onder mannen die seks hebben met mannen (16%) en transmissie via de gezondheidszorg (12%). Onder chronische gevallen was de overdracht van moeder op kind de meest voorkomende route van transmissie (50%).

De onderzoekers concluderen dat preventieprogramma’s, met inbegrip van alomvattende vaccinatieprogramma’s, verder moeten worden ontwikkeld als Europese landen het doel willen halen om hepatitis B in 2030 uit te bannen. Surveillancegegevens zijn belangrijk voor het monitoren van de epidemiologische situatie en er is behoefte aan verbetering van de kwaliteit ervan.

ECDC schatte in 2016 in dat 25% van de mensen met chronische hepatitis B tot migrantenpopulaties behoorden. De onderzoekers concludeerden dat migrantenpopulaties vaak onevenredig zwaar worden getroffen door hepatitis B. Zij vormen een belangrijke risicogroep voor chronische hepatitis B in bepaalde EU/EER-landen.

Bron: European Centre for Disease Prevention and Control. Hepatitis B. In: ECDC. Annual epidemiological report for 2021. Stockholm: ECDC; 2022.