Hepatitis C Cascade of care en micro-eliminatie Bijgewerkt op 26.11.20

Sinds de komst van direct werkende antivirale middelen lijkt de eliminatie van hepatitis C infecties binnen bereik te zijn. Helaas zijn ook in Nederland nog niet alle mensen met hepatitis C getest, of zijn in het verleden positief getest maar nooit behandeld.  De WHO heeft als doelstelling om in 2030 het aantal sterfgevallen als gevolg van hepatitis C met 65% te verminderen, door 90% van de infecties te diagnosticeren, 80% van de in aanmerking komende mensen te behandelen, en om nieuwe infecties met 80% te verminderen in vergelijking met data van 2015. Maar lukt dit ook? Specifieke strategieën voor de verschillende doelgroepen worden aanbevolen.

De Cascade of care voor hepatitis C (HCV) bestaat uit 7 stappen, met kans op uitval bij iedere stap: HCV prevalentie; gediagnosticeerd met chronische HCV; toegang tot HCV zorg; leverziekte beoordeeld; begonnen met de behandeling; bereikte aanhoudende virologische respons (SVR) en toegang tot langdurige post-SVR zorg.

In landen met een relatief lage nationale prevalentie, maar een hogere prevalentie in specifieke subpopulaties is micro-eliminatie de aangewezen methode. Lazarus et al hebben onlangs beschreven welke subpopulaties in aanmerking moeten komen voor micro-eliminatie, zoals inheemse gemeenschappen, HIV/HCV-geïnfecteerde mensen, migranten uit landen met een hoge prevalentie, mensen die drugs injecteren, mensen met erfelijke bloedaandoeningen en gevangenen. Van Dijk et al geven aan dat mensen die ooit positief getest zijn maar niet behandeld zijn, ook een subpopulatie zijn en in aanmerking komen voor micro-eliminatie. Het hepatitis eliminatieproject in Nederland (CELINE) heeft tot doel hepatitis C patiënten op te sporen die niet voor hepatitis C zijn behandeld, en hen weer in hepatitis C zorg brengen.

Voor iedere subpopulatie is een eigen strategie noodzakelijk om mensen met hepatitis C in zorg te brengen. Alleen dan is eliminatie van hepatitis C als bedreiging van de volksgezondheid, te verwezenlijken.

Bron: Van Dijk M, et al. Loss to follow‐up in the hepatitis C care cascade: A substantial problem but opportunity for micro‐elimination. J.Viral Hepat.2020;27:1270-1283.