Hepatitis C her-infectie onder Nederlandse mannen met hiv Bijgewerkt op 17.08.20

De incidentie van her-infectie met hepatitis C (HCV) bij Nederlandse mannen met hiv is hoog en sterk geassocieerd met seksueel risicogedrag, blijkt uit onderzoek van Astrid M Newsum e.a (GGD Amsterdam).

   Met behulp van gegevens van een prospectieve observationele cohortstudie onder hiv-positieve mannen die seks hebben met mannen (MSM) met een acute HCV-infectie (MOSAIC studie), werd de incidentie van HCV her-infectie na spontane klaring of succesvolle behandeling beoordeeld. In totaal werden 122 hiv-positieve MSM geïncludeerd die tussen 2003 en 2017 een spontaan geklaarde of met succes behandelde HCV-infectie hadden. Tijdens een mediane follow-up van 1,4 jaar (interkwartielafstand [IQR] 0,5-3,8) werden 34 HCV her-infecties waargenomen bij 28 patiënten. De incidentie van her-infectie met HCV was 11,5/100 persoonsjaren en onder degenen met her-infectie was de mediane tijd tot her-infectie 1,3 jaar (IQR 0,6-2,7). HCV her-infectie was geassocieerd met ontvangende anale geslachtsgemeenschap zonder condoom, het delen van seksspeeltjes, groepsseks, anale douche voor de seks, 10 of meer losse sekspartners in de afgelopen 6 maanden, laagste CD4-celgetal <200 cellen/mm3 en recent CD4-celgetal < 500 cellen/mm3.
De onderzoekers concluderen dat de incidentie van her-infectie met HCV hoog en sterk geassocieerd was met seksueel risicogedrag. Zij benadrukken de noodzaak van interventies om risicogedrag te verminderen om HCV her-infecties bij hiv-positieve MSM te voorkomen.

Bron: Astrid M Newsum, e.a., Incidence of HCV Reinfection Among HIV-Positive MSM and Its Association With Sexual Risk Behavior: A Longitudinal Analysis. Clinical Infectious Diseases, ciaa645, https://doi.org/10.1093/cid/ciaa645