Hepatitis C in het VK Bijgewerkt op 10.03.23

Het rapport Eliminatie hepatitis C in het VK beschrijft de voortgang bij de aanpak van hepatitis C eliminatie in het Verenigd Koninkrijk. Is het resultaat in lijn met de doelstelling van de WHO: eliminatie van hepatitis C in 2030 als gevaar voor de volksgezondheid? In 2021 hadden 92.900 mensen in het VK chronische hepatitis C, een daling van 47% sinds 2015. Het aantal aan hepatitis C gerelateerde sterfgevallen daalde tussen 2015 en 2020 met 31%.

Cascade of Care

Slechts driekwart van de patiënten die werden gediagnosticeerd met chronische hepatitis C tussen 2015 en 2020 is met de behandeling gestart.  Bij minder dan driekwart van degenen die met hun behandeling begonnen, is de infectie geklaard.

Helaas is bijna driekwart van de mensen met chronische hepatitis C niet op de hoogte van hun infectie. Een actief testbeleid op hepatitis C kan hierin verandering brengen. Het blijkt dat het aantal nieuwe infecties en herinfecties in het VK een bedreiging vormt voor het behalen van de doelstellingen van de WHO. Injecterend drugsgebruik blijft de belangrijkste oorzaak van de overdracht van het hepatitis C-virus in Engeland. De verstrekking van naalden en spuiten is suboptimaal gebleven in het hele VK.

Conclusies

De auteurs schreven de daling van het aantal mensen met chronische hepatitis C toe aan verbeteringen in het testen op hepatitis C en de uitrol van direct werkende antivirale middelen. Ze concluderen dat het VK op koers ligt om de WHO-doelstelling te bereiken om nieuwe chronische infecties met het hepatitis C-virus tegen 2030 met 80% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2015. Wel moet er meer gedaan worden om de bijbehorende doelstelling vermindering van de mortaliteit met 65%, te bereiken.

Bron:  Burki T. Progress towards elimination of hepatitis C in the UK. LancetGastroHep Published: April 2023    DOI: https://doi.org/10.1016/S2468-1253(23)00035-3