Hepatitis C zorg in de daklozen opvang Bijgewerkt op 16.06.20

16-06-2020   Hepatitis C (HCV) komt veel voor bij daklozen, maar barrières belemmeren het testen en het behandelen in deze populatie. In een onderzoek onder daklozen in San Francisco door Carmen L. Masson e.a. gepubliceerd in het mei nummer van BMC Infectious Diseases, zijn verschillende factoren geïdentificeerd die HCV screening en -behandeling van dakloze volwassenen belemmeren. Bij het ontwerpen van HCV-zorgmodellen voor dakloze populaties zal aandacht besteed moeten worden aan HCV-onderwijs, point-of-care-testen en gratis onderzoek en behandeling. Pas als deze barrières geslecht zijn, zal toegang tot levensreddende HCV-zorg ook voor deze kwetsbare populatie mogelijk worden.

Bron: Masson, C.L., Fokuo, J.K., Anderson, A. et al. Clients’ perceptions of barriers and facilitators to implementing hepatitis C virus care in homeless shelters. BMC Infect Dis 20, 386 (2020).

Lees ook het project ‘Opsporen HCV in maatschappelijke opvang Amsterdam’.