Hepatitis E infecties bij patiënten met hematologische aandoeningen Bijgewerkt op 28.10.19

17-9-2019 Het hepatitis E virus kan een acute virale hepatitis veroorzaken die in het algemeen vanzelf overgaat. Bij patiënten met een sterk verminderde afweer kan het virus echter langdurig aantoonbaar zijn in het bloed en meer morbiditeit en mortaliteit geven. In een retrospectieve studie uitgevoerd in Europa is gekeken wat de gevolgen zijn van een hepatitis E-infectie bij patiënten met een hematologische maligniteit.

Vijftig patiënten met een hematologische maligniteit uit 11 Europese centra werden nader bestudeerd. Bij deze patiënten was het hepatitis E virus in het bloed aantoonbaar.

Hepatitis E-geassocieerde morbiditeit en mortaliteit waren de primaire en secundaire uitkomsten. Bij acht van deze patiënten (16%) was het hepatitis E virus nog aanwezig tijdens het overlijden van de patiënt. In 17 patiënten (34%) duurde de viremie >24 weken. Hepatitis E was geassocieerd met leverfalen in vier patiënten waarvan er drie overleden. Besmetting via bloedproducten was de oorzaak van de hepatitis E-infectie in 5 patiënten (10%).

In conclusie is hepatitis E geassocieerd met significante morbiditeit en mortaliteit bij patiënten met hematologische maligniteiten. Behandeling met ribavirine lijkt veelbelovend. Vermindering van de hepatitis E virusvermenigvuldiging door vermindering van de immuunsuppressie moet met grote voorzichtigheid gebeuren.

Bron: The burden of hepatitis E among patients with haematological malignancies: A  retrospective European cohort study. Von Felden et al; Journal of Hepatology 2019 vol. 71: 465–472.