Herbehandeling hepatitis C soms nodig Bijgewerkt op 21.09.21

Herbehandeling hepatitis C is soms nodig. Direct werkende antivirale middelen hebben een revolutie teweeggebracht in de behandeling van chronische hepatitis C, maar bij sommige patiënten faalt de behandeling. Herbehandeling van patiënten met glecaprevir en pibrentasvir (G/P) resulteerde in een aanhoudende virologische respons 12 weken na voltooiing van de behandeling (SVR12) van >90% bij HCV-genotype 1 (GT1) patiënten bij wie eerder een behandeling met sofosbuvir plus een NS5A-remmer faalde. De onderzoekers analyseerden monsters van deze patiënten en toonden aan dat de werkzaamheid van herbehandeling met G/P lager is bij patiënten met dubbel- of drievoudig gekoppelde NS5A-resistentiemutaties dan bij patiënten met enkele of geen NS5A-resistentiemutaties.

Bron: Wang G.P, et al. J. Hepatol. 2021, 75, 820–828  https://doi.org/10.1016/j.jhep.2021.04.057

 

Hepatitis C

De behandeling van hepatitis C is met de komst van nieuwe DAA’s (Direct Acting Antivirals) aanzienlijk verbeterd. De duur van de behandeling is aanzienlijk verkort, en er zijn weinig bijwerkingen. Wereldwijd zijn ca 71 miljoen mensen besmet met het hepatitis C-virus. Jaarlijks overlijden wereldwijd naar schatting 399.000 mensen aan de gevolgen van chronische hepatitis C.  Hepatitis C is een belangrijke oorzaak van levercirrose, leverkanker (hepatocellulair carcinoom) en leverfalen. Bij circa 78% van de mensen met primair leverkanker wordt de kanker veroorzaakt door hepatitis B of hepatitis C. Als cirrose is ontstaan is er jaarlijks 2-4% kans op leverkanker en jaarlijks  3-6% kans op gedecompenseerde cirrose. Bij gedecompenseerde cirrose is de kans om binnen een jaar te overlijden 15-20%. Bij hepatitis C kunnen ook extra-hepatische manifestaties optreden. Men spreekt van chronische hepatitis C als het hepatitis C-virus langer dan 6 maanden in het lichaam aanwezig is.

Herbehandeling bij hepatitis C soms nodig