Herinfectie hepatitis C bij injecterende drugsgebruikers Gepubliceerd op 23.02.22

Herinfectie van hepatitis C bij injecterende drugsgebruikers (PWID) in Schotland nam toe toen meer mensen werden behandeld met de zeer effectieve direct werkende antivirale middelen (DAAs). In een studie door A. Yeung e.a., werd een retrospectief cohort van PWID dat tussen 2000-2018 met de behandeling begon en een aanhoudende virologische respons (SVR) bereikte, gevolgd tot december 2019 voor het eventueel optreden van een herinfectie.

Resultaten

In de eerste 4 jaar van DAA’s (2015-2018) nam in Schotland het gemiddeld jaarlijkse aantal mensen met een geschiedenis van injecterend drugsgebruik die HCV SVR bereikten, bijna 5 keer toe in vergelijking met de 15 jaar vóór de DAA-periode (2000-2014). Herinfectie percentages voor HCV bij PWID die met succes voor HCV werden behandeld, waren 2 tot 3 keer hoger in het DAA-tijdperk vergeleken met de pre-DAA periode in Schotland.

Om herinfectie te detecteren en te controleren, bevelen richtlijnen aan dat PWID jaarlijks worden getest op HCV-RNA na SVR.

Conclusie

Dit resultaat toont aan dat opsporing en behandeling van risicogroepen zinvol is. De onderzoekers schatten echter in dat minder dan de helft van de herinfecties is gedetecteerd omdat er te weinig wordt getest een jaar na succesvolle behandeling met DAAs.

Bron:  Yeung, A. et al. Population-level estimates of hepatitis C reinfection post scale-up of direct-acting antivirals among people who inject drugs Journal of Hepatology 2022 vol. 76 j 549–557 DOI:https://doi.org/10.1016/j.jhep.2021.09.038

 

Behandeling chronische hepatitis C

Hepatitis C is een belangrijke oorzaak van levercirrose, leverkanker (hepatocellulair carcinoom) en leverfalen. De behandeling van hepatitis C is met de komst van nieuwe DAA’s (Direct Acting Antivirals) aanzienlijk verbeterd. De duur van de behandeling is aanzienlijk verkort, de toevoeging van interferon is meestal niet meer nodig en er zijn weinig bijwerkingen.

De strategie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om het hepatitis C-virus  als bedreiging voor de volksgezondheid uit te bannen, heeft tot doel de incidentie in 2020 met 30% en in 2030 met 80% te verminderen in vergelijking met 2015.