Heropsporingsprojecten van chronische hepatitis B-patiënten Bijgewerkt op 28.10.19

04-07-2019  Door verbeterde behandelmogelijkheden komen er tegenwoordig meer patiënten met chronische hepatitis B in aanmerking voor behandeling. Veel patiënten zijn echter door verschillende redenen uit zorg geraakt. M. Dimmendaal (Afd. infectieziektebestrijding, GGD regio Utrecht, Zeist) e.a. hebben onderzocht wat de beste manier is om patiënten te heropsporen en hebben leerpunten en adviezen opgesteld voor regio’s die van start willen gaan met heropsporing van chronische hepatitis B-patiënten.

De auteurs hebben aan de hand van gesprekken met de projectcoördinatoren, (gepubliceerde) artikelen en geanonimiseerde databases een overzicht gemaakt van de methoden en bijbehorende resultaten van hepatitis B heropsporingsprojecten in Nederland. De onderzochte projecten waren voor juli 2018 afgerond.

Om een succesvolle gezondheidsinterventie uit te voeren adviseren de auteurs om vooraf een gestructureerd project- en implementatieplan te maken. De eerste stap hiervoor is het duidelijk in kaart brengen van het probleem en de behoeften van risico- en doelgroepen. Inventariseer welke risicogroepen er zijn in de regio en onderzoek de behoeften en wensen van hun huisartsen. Start een regionale werkgroep waarin alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd en voer de heropsporing alleen uit aan de hand van laboratoriumuitslagen. Stel een projectcoördinator aan die voldoende tijd heeft voor de uitvoer. Een heropsporingsproject kost tijd en kan niet zomaar naast het gewone werk worden gedaan.

Maak gebruik van de kennis en bestaande materialen uit andere regio’s: bijvoorbeeld  brieven voor huisartsen of informatiemateriaal voor de patiënten. Maar maak ook gebruik van de geaccrediteerde e-learningmodule Hepatitis B en C voor huisartsen op www.hepatitisinfo-learning.nl De module richt zich op het herkennen van patiënten met chronische hepatitis B of C en op de te nemen acties.

Bron: Infectieziekten Bulletin, jaargang 30, nummer 5, mei-juni 2019