Hoe kan hepatitis geëlimineerd worden Gepubliceerd op 19.10.22

Hoe kan virale hepatitis geëlimineerd worden? Wat is nodig, wat is het laatste zetje om virale hepatitis uit te bannen als volksgezondheidsprobleem in 2030? Op 25 oktober is er in het Europees Parlement extra aandacht voor eliminatie van virale hepatitis. EASL organiseert dan samen met ACHIEVE Coalition de bijeenkomst The final push to eliminate viral hepatitis over de eliminatie van virale hepatitis in Europa. De bijeenkomst wordt gehouden in het kader van de Liver Cancer Awareness-maand. De discussie met de parlementsleden van Friends of the Liver Group zal zich toespitsen op de EU inspanningen voor eliminatie van virale hepatitis en de instrumenten die de EU zou kunnen inzetten om de eliminatiedeadline voor 2030 te halen.

Doelstelling WHO

In juni 2022 keurde de World Health Assembly de implementatie goed van de Global Health Sector Strategy Against Viral Hepatitis voor 2022-2030 van de WHO. In dit document worden de eliminatiedoelstelling voor 2030 nogmaals bevestigd en wordt tegelijkertijd de nadruk gelegd op leverkanker als een belangrijke oorzaak van aan hepatitis B en hepatitis C gerelateerde sterfte.
Terwijl sommige EU lidstaten goed op schema liggen, blijven andere lidstaten achter, wat leidt tot ongelijkheden op gezondheidsgebied binnen Europa. ACHIEVE en EASL hebben gegevens verzameld uit verschillende onderzoeken die deze ongelijkheden aantonen. Het betreft gegevens over toegang tot hepatitis B vaccinatie, over toegang tot informatie over transmissieroutes en hoe transmissie is te voorkomen, over toegang tot diagnose en koppeling aan zorg voor mensen met hepatitis B en/of hepatitis C, en over toegang tot regelmatige controles en behandeling voor leverkanker. Deze vastgestelde ongelijkheden komen voor in verschillende regio’s en treffen vooral kwetsbare bevolkingsgroepen.

Op de bijeenkomst komen ondermeer de volgende onderwerpen aan bod: Op welke manier kan het European Beating Cancer Plan ondersteuning bieden en wat zijn de financieringsbehoeften van EU4Health voor de komende jaren en hoe kan ervoor worden gezorgd dat de lidstaten en regio’s die het het hardst nodig hebben, van deze financiering profiteren.

Bron: EASL event

Het laatste zetje om hepatitis uit te bannen