Hoge hepatitis C incidentie en prevalentie bij MSM Bijgewerkt op 17.12.20

Meer inspanningen zijn nodig om toegang tot hiv- en HCV preventie, testen en behandeling te ondersteunen voor mannen die seks hebben met mannen (MSM). Bestaande hiv en PrEP programma’s voor MSM zouden HCV testen en behandeling moeten omvatten en aangepaste preventie interventies moeten bieden.

Het Kirby Institute (Sydney, Australië) heeft in opdracht van de WHO een systematische review en meta analyse uitgevoerd om de prevalentie en incidentie van HCV infecties onder MSM en verbanden met hiv en injecterend druggebruik te onderzoeken. Van de 1221 geïdentificeerde publicaties werden er 194 opgenomen in de meta-analyse.

Over het algemeen was de gepoolde HCV-prevalentie bij MSM 3,4% (95% BI 2,8-4,0; I 2 = 98,0%) en het hoogst in Afrika (5,8%, 2,5-10,0%) en Zuidoost-Azië (5,0%, 0,0–16,6). Globaal was de prevalentie van HCV 1,5% (1,0-2,1) bij hiv-negatieve MSM en 6,3% (5,3-7,5) bij hiv-positieve MSM. In vergelijking met de algemene bevolking was de HCV prevalentie iets hoger bij hiv-negatieve MSM (PR 1,58, 95% BI 1,14-2,01) en duidelijk hoger (6,22, 5,14-7,29) in hiv-positieve MSM. Gepoolde HCV prevalentie was aanzienlijk hoger bij MSM die ooit drugs hadden geïnjecteerd (30,2%, 22,0-39,0) of momenteel drugs injecteren (45,6%, 21,6-70,7) dan bij degenen die nooit drugs hebben geïnjecteerd (2,7%, 2,0-3,6). Bij hiv-negatieve MSM was de gepoolde HCV incidentie 0,12 per 1000 persoonsjaren (95% BI 0,00-0,72) bij personen die geen PrEP gebruikten en 14,80 per 1000 persoonsjaren (9,65- 20,95) bij personen die PrEP gebruiken. De HCV incidentie bij hiv-positieve MSM was 8,46 per 1000 persoonsjaren (6,78-10,32).

De onderzoekers concluderen dat hiv-positieve MSM een aanzienlijk verhoogd risico lopen op HCV. Een hoge HCV incidentie in recentere PrEP-onderzoeken suggereert dat naarmate het PrEP-gebruik toeneemt, er een grotere HCV overdracht kan optreden. De HCV belasting bij MSM varieert aanzienlijk per regio, wat waarschijnlijk verband houdt met variatie in de prevalentie van injecterend drugsgebruik en hiv.

Bron: Jin F, et al. Prevalence and incidence of hepatitis C virus infection in men who have sex with men: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Gastroenterology & Hepatology. November 17, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/S2468-1253(20)30303-4